Den knarkande skattehandläggaren

Magasinet Paragraf och Dick Sundevall uppmärksammade för en månad sen skattehandläggaren (processförare vara hans yrkestitel) som hjälpte en del att undkomma taxering samtidigt som han på lösa grunder skönstaxerade andra. De han hjälpte var enligt tidningen Realtid sådana som betalade honom rena mutor, pengar under bordet. De han skönstaxerade var alltid personer som hade gott om pengar enligt processföraren själv:

Hela historien tar sin början 1998 då kammarättsassessor Stefan Köhler, då 37 år, anställdes som processförare vid Skattekontor Riks i Stockholm.

Som ensam handläggare på en specialsektion fick han fria händer att starta och sköta sina utredningar, utan inblandning av cheferna.

De personer han valde ut för sina eftertaxeringar kom uteslutande från den svenska affärseliten, och Stefan Köhler säger själv:

– Jag gjorde inga eftertaxeringar om det inte gav minst en miljon i skatt.

Enligt Dick Sundevall och Magasinet Paragraf så har dock också småföretagare drabbats av Köhlers verksamhet. Hur dte nu är med det så framlägger Paragraf dock inte bevis på att så är fallet. Sundevalla fokuserar istället på Berth Milton, porrföretagaren som upptaxerades så att han fick en skatteskuld på 800 miljoner. Berth Milton menar själv att denna helt orimliga upptaxering var början till slutet för hans porrimperium:

Stefan Köhler var processförare, vilket innebär att när någon handläggare misstänkte att något kunde vara fel så gick ärendet till en processförare. Denne utredde vidare och kunde då till exempel föreslå en sköntaxering eller att man skulle lägga ner det hela.

Uppenbarligen har Köhler kunnat driva frågor väldigt mycket på egen hand då han sågs som en osedvanligt framstående och driftig processförare.

– Han gav sig den på att försöka skatteskriva mig i Sverige, säger Berth Milton, trots att jag kunde bevisa att jag bodde och arbetade i Spanien och att mina barn gick i skolan där. Jag kunde visa hur mycket intyg och kvittenser som helst som visade på det. Men det hjälpte inte. Att jag därtill kunde visa att jag tog ut cirka tre miljoner i lön varje år som jag skattade fullt ut för i Spanien hjälpte inte heller. Private var ju ett börsnoterat företag så allt sånt gick ju att kontrollera.

Stefan Köhler arbetade på Skatteverket mellan 1998 och 2004, sex år. Under större delen av denna tid tycks hans tveksamma metoder samt hans knark- och alkoholmissburk ha varit känt utan att några som helst åtgärder för att utreda det hela vidtogs. Köhler fick arbeta kvar utan egentlig kontroll på vad han sysslade med. Många företagare som Köhler skönstaxerat fattade tidigt misstankar om att allt inte stod rätt till:

Finansmannen Anders Brattström, 58, som tillsammans med Peter Fischbach-Engelberg JO-anmälde Stefan Köhler och Skatteverket, är arg och bitter på SKV i dag.

JO konstaterade att Skatteverket och Köhler inte fullföljt kommunikationsprincipen, som är en mycket viktig lag inom statliga verk. Som en direkt konsekvens av att SKV inte följde den lagen så skulle de ha återkallat Stefan Köhlers omprövningsbeslut och gjort en ny prövning, säger Anders Brattström.

– Det här struntade Skatteverket fullständigt i!

Brattström berättar också för Realtid.se att hans skatteärende publicerades i media.

Alla uppgifter om mitt ärende, även sekretessbelagda uppgifter hamnade i tidningarna. Det var en fruktansvärd upplevelse, både för mig och min familj, säger Anders Brattström.

I researchen till denna artikel har drygt 60 personer som hade Stefan Köhler som handläggare kontaktats. Nästan samtliga berättar att de på ett tidigt stadium förstod att något ”inte stod rätt till” med processföraren och deras ärenden.

Några av de intervjuade berättar också att Stefan Köhler erbjöd dem att mot betalning lägga ned deras ärenden. De hotade med att polisanmäla honom och begärde att få nya handläggare.

En affärsman i 42-årsåldern från Stockholm berättar hur han ringde upp Stefan Köhler hösten 1999 och bad om att få uppskov med att betala in skatt. En stund in i samtalet så gör Köhler klart för affärsmannen att han har möjlighet att plocka bort honom ”ur sina rullar”, men att detta naturligtvis inte skulle vara gratis! Affärsmannen uppfattade Stefan Köhler som obehaglig och på gränsen till hotfull och lade på luren.

Skatteverket har inte följt upp det hela och har inte gått igenom de ärenden som Köhler hanterade. Något som kan tycks vara ett rimligt förfarande då det uppenbarligen finns många som anser att han agerade mycket underligt. Att de blivit felaktigt hanterade. Anklagelserna om mutor har följst upp i viss mån och ett fall där Köhler gav ett företag anstånd på felaktiga grunder upptäckter. Detta vara 2004, strax innan Köhler sa upp sig från Skatteverket. Men ingen generell genomgång av Köhlers alla ärenden har ägt rum. Som Milton säger i Paragraf borde det förstås vara en självklarhet:

– Det självklara vore ju att man gick igenom alla ärenden som har passerat Köhler under dom här åren, och utreder det hela på nytt. Utan att försöka mörka något. Och ta dom skadeståndskostnader det kan innebära, även om det handlar om hundratals miljoner. Men då måste det vara fler än mig som kräver det. Mig kan man ju tydligen avvisa som den skattesmitande porrkungen, även om jag inte alls arbetar med porr idag. Men det kan bli svårare med andra.

Förutom att alla ärenden bör gås igenom av Skatteverkets interna utredare borde kanske också åklagare utreda det hela. Det finns ju faktiskt misstankar om brott. Att så inte skett kan bero på flera saker, men en viktigt anledning och något som jag sett även hos andra myndigheter är att myndigheter sällan vill utreda sådant som tyder på systematiska fel och brister i myndigheterna. Speciellt inte om det pågått i många år och medföra stora problem för andra. Att erkänna fel i ett sådant läge skulle medföra stora konsekvenser för myndigheten, Skatteverket i detta fall, och dess kvarvarande tjänstemän och chefer. Skatteverket är helt enkelt ovilliga att rota i en röra som kommer att ställa till problem för många fler än Stefan Köhler och de som drabbats av dennes verksamhet.

Samtidigt finns inget som säger att alla Köhlers ärenden handlagts felaktigt eller att de som upptaxerats inte har gjort några fel. Men sådant kan ju klarläggas om hans ärenden gås igenom.

Berth Miltons klagomål och anmälan om jäv avslogs exempelvis i länsrätten år 2009. Skatteskulden och upptaxeringen samt anknytningen till Sverige slogs fast i kammarrätten redan 2005.

I dag arbetar Stefan Köhler som biträdande jurist på AB Independent Lawyers med adress på Skeppsbron i Stockholm.  Ägaren till advokatfirman, advokat Bertil Malmlöf, har enligt tidningen Realtid suttit häktad och åtalats för vårdslös skatteredovisning år 2004, med villkorlig dom och böter som följd.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements