Gotländska företag anklagas för köttfusk

Två gotländska företag med samma ägarkrets anklagas i en artikel i Aftonbladet för omfattande köttfusk. De ska ha sålt utländskt kött som svenskt samt utländskt och svenskt kött som kravmärkt kött utan att det varit det. Det ena bolaget har köpt utländskt kött och det andra bolaget svenskt kött. Därefter har köttet blandats och sålts som svenskt kravmärkt kött. Ägarna verkar inte förneka att kött blandats och sålts med felaktig märkning men menar att det inte skett medvetet utan beror på misstag i hantering.

Fusket upptäcktes av miljöförvaltningen i Stockholm vid en kontroll. De har begärt att företagen ska förbjudas hantera livsmedel:

Men ägarna till företagen har inte samma uppfattning och uppger att det skett ett misstag under den aktuella tidsperioden. Till miljöförvaltningen bekräftar företagen att det finns oklarheter angående händelseförlopp och den köttmängd som sålts, men enligt dem beror detta på att man ”varit försumliga i rapportering och journalföring”.

Enligt Daniel Selin är denna metod den vanligaste vid så kallat matfusk.

– Det här är bedrägeri, matfusk i sin klaraste form. Det här är ett systematiskt uppsåtligt fusk som de har drivit och därför tycker vi att det är motiverat att de inte får fortsätta bedriva sin verksamhet, säger han.

Nu vill miljöförvaltningen förbjuda företagen från att sälja och producera livsmedel. Beslut kommer att tas på nästa sammanträde för miljö- och hälsoskyddsnämnden den 2 februari.

De inblandade företagen är Gothemsgården Gotland AB och Gotland K & D AB. I styrelsen för Gotland K & D AB sitter Sabine Tranefalk som ordinarie och Carina Nyman som suppleant. Sabine Tranfefalk återfinns som suppleant i Gothemsgården Gotland AB med Mikael Tranefalk som ordinarie styrelseledamot. Mikael Tranefalk och Sabine Tranefalk återfinns också i styrelsen för Mikael Tranefalk Invest AB och dess dotterbolag.

Gothemsgården har tidigare drivit slakteriverksamhet på gården men slakteriet lades ner efter att en försäljning till Gotlands Ekologiska AB misslyckats. Detta ledde till att de två företagen hamnade i en rättslig tvist och att Gothemsgården fick svårt att leverera avtalade mängder till sina kunder. Livsmedelsverket har tidigare också anklagat företaget för att hantera kött och avfall felaktigt. Dessa anklagelser saknade dock grund utan hanteringen var korrekt skött. Gotlands Ekologiska AB har för sin del gått i konkurs.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Gotländska företag anklagas för köttfusk”

Kommentarer inaktiverade.