Offshore Leaks – svenskarna

Del 12 av 12 i serien Offshore leaks

En tidigare läcka av samma slag som Panamapappren från Mossack Fonseca är den så kallade Offshore Leaks med dokument från Portcullis Trustnet and Commonwealth Trust Limited. Det färre svenskkopplade bolag i Offshore leaks-läckan än i Panamapappren, men det är också färre bolag och namn totalt.

Med några av de svenskar som förekommer i dokumenten från Offshore Leaks ska jag redovisa här.

Jan-Åke Sundström, Andreas Berglund och Jens Lundmark förekommer som styrelsemedlemmar i Circlebet Ltd. Bolaget grundades 2007 men verkar inte finnas längre. Det var ett internetspelbolag men det är inte känt i vilket land bolaget fanns. Bolaget var också kopplat till PMA & Partners SA med adress i Stockholm hos Phlippe Aflalo på Döbelnsgatan. Aflalo tycks numer ha en adress i Luxembourg och verkar ha sysslat med lite moraliskt tveksamma affärer även innan de här redovisade bolagen från offshore leaks.

Totalt har det funnits 15 bolag med koppling till PMA & Partners SA och Philippe Aflalo. I vilket land bolagen hört hemma är okänt i samtliga fall men de har en koppling till British Virgin Islands (BVI). De är alla icke-existerande idag enligt offshore leaks-pappren. Vi har bolaget VAS Mobile Inc, ägt av Henrik Salzman. Det finns en Henrik Salzman på företaget WebOn, men det är oklart om det rör sig om samma person. En Eric Denberger var styrelsemedlem i Unlocknetwork Inc. Det finns en person i Göteborg med det namnet. I bolaget Framescale Corporation finns en Per Bogren sin styrelsemedlem och en Ian Taylor. Den senare som är från Australien återfinns också i andra bolag knutna till PMA & Partners, såsom Crestonlake Ltd och Momentum Invest Ltd, Burke Greenleaf Inc och Xanthone Inc. Det finns för många med namnet Per Bogren i Sverige för att han ska vara identifierbar. i Crestonlake hittar vi också en person som sannolikt heter Anders Ljungblad som ägare. Inte heller han går att identifiera. I Nimalost Ltd och Lonimast Ltd var en Nils Molander i Lund styrelsemedlem.

Ingen av de hittills nämnda verkar vara kända på något sätt och går inte heller med säkerhet att identifiera. Med nästa person så är det annorlunda. Han heter Alexander Djokic och är son till en välkänd gangster i Sverige, Ratko Djokic. Han är också själv dömd för brott och har misstänkts för andra brott. Alexander Djokic förekommer i ett bolag med namnet SAD Investment Ltd.

Därefter tillbaks till oidentiferbara personer och bolag som inte går att hitta information om. Incado Ltd hade Daniel Andersson i Stockholm som styrelsemedlem. Denne finns kvar i Stockholm, men på en annan adress.  Som styrelsemedlem i Scandinavian Capital Ltd hittar vi en Niclas Ideström. Den person som finns med det namnet är ung och måste ha varit väldigt ung år 2007. Samma sak kan gälla också för en del av de andra som inte går att identifiera. Det känns nästan som bolagen med koppling till PMA & partners har använt sig av ett upplägg med målvakter. I Flux Investment Ltd finns Mattias Lööv som styrelsemedlem. Också det namnet bärs av för många.

Det var samtliga bolag kopplade till PMA & Partners samt Philippe Aflalo. En motsvarande grupp företag finns runt bolaget LTAB International Inc med adress Villa Klippudden Klippuddstigen 4 på Lidingö. Även dess bolag är kopplade till BVI. Ett sådant företag är Sweinvest Inc som fortfarande finns. Det bolaget har en Marja Hiden de Fontaine som styrelsemedlem. Hon sitter också i styrelsen för Jackab Ltd, arbetar i FBvs AG Ltd.

En annan person som sitter i styrelsen för flera företag med koppling till LTAB är Mats Geiden. Han återfinns i Garonne Holdings Ltd, FBvs AG Ltd, Axial Associates Ltd, PJ Computertech Ltd. I PJ Computertech är LTAB International aktieägare tillsammans med Oscar Almgren och Per Jonsson. Per Jonsson och Oscar Almgren är också styrelsemedlemmar tillsammans med redan nämnde Geiden, Tuss Almgren och Dirk Hochler. PJ Comuptertech och Garonne Holdings är aktiva bolag. De andra är avvecklade enligt offshore leaks. I Garonne Holdings Ltd sitter Christina Wilson, Håkan Wilson Madeleine Köhler (eventuellt Kohler, men mer sannolikt Köhler då det är vanligare i Sverige) och Dirk Köhler i styrelsen tillsammans med Geiden. Madeleine Köhler, Håkan Wilson och en okänd person är delägare (Han innehar så kallade Bearer bonds där den innehavare som fysiskt har pappren är ägaren).

Mats Geiden tycks ha bott i Villa Klippudden och var med all sannolikhet ägare av LTAB International Inc. Dessutom tycks han ha varit gäst på kungliga middagar, gett pengar till Drottningholms slottsteater och sponsrat beridna högvakten. Det kan förklaras genom att hela hans namn är M W F Geiden – von Schwarzenburg.

Christina Wilson har bott i Saltsjö-Duvnäs och är styrelsemedlem i Earhart Coaching AB men bor numer i annat land utanför EES. 2013 befann hon sig i Nairobi i Kenya. Håkan Wilson tycks vara eller ha varit hennes man då de enligt offshore leaks-pappren har samma adress. Madeleine och Dirk Kohler har inte gått att identifiera.

Tuss och Oscar Almgren driver Sidengården på Gotland men bodde tidigare i Stockholm.

Daniel von Aswegen är ägare av och styrelsemedlem i Askura Trading SA och Adtech Investment Corp. Det är två aktiva bolag med koppling till LTAB International. i Adtech har han sällskap av Jorge Huppertz och i Askura av Valcelubald Tabi Ndenge. Daniel von aswegen bor i Tyskland.

Till slut finns också ett par bolag som är knutna till LTAB International men inte till nån person. Det är RBK Securities Ltd, RBK Operations Ltd, M & P INternational AG, Resolute Solutions Ltd och Terreneuve Ltd.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Om man skulle beskatta skatteparadisen?…
Advertisements