Respekt är inget som kan krävas, det är något som måste vinnas

Det finns självklart elever i skolan som är svåra för lärare att hantera. Förr i tiden fick dessa elever gå i särskilda mindre klasser. Det borde de få göra idag också. Men är det stökigt i en klass hela tiden och jämt så är det inte enstaka elever det beror på utan det beror på en kultur. ansvarig för den kulturen är skolledning och lärare.

En lärare som Bawar Ismail citerar i en ledarkrönika i GP säger att ungdomarna saknar  respekt för vuxna. Problemet med det uttalandet är att frågeställningen är fel. Det handlar i själva verket om att läraren ifråga saknar förmåga att skapa respekt för sig själv bland eleverna. Respekt är inget som kan krävas, respekt är något som måste skapas. Kan inte läraren skapa respekt för sig själ kanske inte den personen borde vara lärare.

Men det är int heller säkert att lärarens oförmåga att skapa respekt för sin person enbart beror på att denne är olämplig som lärare. Tolkningarna av lagarna som gäller övergrepp och misshandel har idag spårat ur. Idag är många lärare rädda att bli anmälda och fällda om de tar i allt för hårt. en lärare får exempelvis inte ta en elev i armen för att lugna ner denna. En lärare får inte hålla fast en leve osv. Detta leder till att många lärare istället för agera låter bli att agera när något händer. För en riktigt bra lärare med förmåga atts kapa respekt för sig själv ät detta dock i allmänhet inget problem.

Ett annat problem är för stora klasser, att svåra elever får gå kvar i stora vanliga kalsser när de borde gå i särskilda klasser osv. Vidare finns det för få lärare och andra vuxna i skolan liksom för få behöriga lärare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements