Kvillestan är alldeles utmärkt blandstad, Kvillebäcken däremot …

Adam Cwejman skriver i en ledare i GP om Kvillebäckens nya bostadskvarter att det faktiskt är någon tät blandstad. Det är en korrekt bedömning. Det är ett område med punkthus på rad, för stora kvarter i flera fall med indragna hus från gatan och i huvudsak utan dörrar och verksamhetslokaler mot gatorna. Det är faktiskt rätt uselt.

Vad som skulle gjorts i området istället för den storskaliga exploatering som nu ägt rum var att fylla i de tomma tomterna, rivningstomterna och låtit resten av den gamla bebyggelsen står kvar. Dessutom skulle naturligtvis den gamla landsvägen, Gamla Tuvevägen som gick snett genom området ha bevarats.

Cwejman gör dock det bland inte så kunniga vanliga felet att jan kallar det nya Kvillebäckens som ligger där Kvillebäckens blandade bostads- och industriområde låg för Kvillestan. Kvillestan är i verkligheten ett helt annat område, det blandade bostads, industri- och verksamhetsområde som ligger som en trekant mellan Hisingsgatan, Lundbyleden och Hjalmar Brantingsgatan,d sv lite längre västerut och söderut än det Kvillebäcken som Cwejman kommenterar. Det området heter officiellt Brämaregården vilket i folkmun istället är området mellan Vågmästarplatsen, Wieselgrensplatsen och Bjurslätt. På samma sätt som med Masthugget/Stigberget är officiell beteckning inte vad stadsdelarna i verkligheten brukar kallas.

Det som alltså brukar kallas Kvillestan är i verkligheten ett exempel på en alldeles utmärkt blandstad, med industribyggnader, bostäder, kyrkor, skolor, verksamhetslokaler i en salig röra. Väldigt trevligt, bra och fungerande men idag lite isolerat och i behov av fler hus på de rivningstomter som finns främst kring moskén. Naturligtvis var det ännu bättre innan Lundbyleden skar av området från älven och hamnen och innan gamla porslinsfabriken ersattes av ett modernistiskt schabrak.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

PS. Förresten är Lindholmen också huvudsak en bra och äldre stadsdel. De moderna byggena i Lundbyvass (Götaverkens gamla område där bl.a. TV-huset ligger), kring gamla Lindholmshamnen i Lindholmen och Sannegårdshamnen är däremot inget vidare. Den nya Karlastaden som planeras kommer dessutom att sabotera ännu mer.

Advertisements