ETC sväljer konkurrent

ETC är en växande tidningskoncern. Det är en privatägd koncern som efter hand ökat antalet tidningar som ges ut. Flertalet tidningar är dagstidningar med veckoutgivning, men koncernen ger också ut en dagstidning, Dagens ETC.

Koncernens moderbolag heter ETC Utveckling AB och ägare av företaget är Johan Ehrenberg. Han sitter ensam i styrelsen för moderbolaget med Tommy Rundqvist som suppleant. Förutom tidningsutgivning och förlagsverksamhet sysslar koncernen också med affärsverksamhet inom elområdet. Koncernen redovisade för 2014 totalt 50 årsanställda, 3 i moderbolaget, 6 i ETC Kommunikation AB och 40 i ETC Förlag AB. Omsättningen samma år var 7,3 miljoner och de bokförda tillgångarna 15,7 miljoner.

Nu ska ETC ta över sin främsta konkurrent på marknaden för alternativa tidningar på vänsterkanten, Fria Tidningar, eller som det formellt heter Mediekooperativet Fria Tidningar Ekonomisk förening. Övertagandet av tidningarna sker genom att det bildas ett nytt bolag ETC Fria AB som ska ägas av ETC-koncernen. De tidningar som det nya bolaget tar över och ska ge ut är Fria Tidningen, Landets Fria Tidning, Göteborgs Fria Tidning, Stockholms Fria Tidning och Sesam.

Upplagor för alla vänstertidningar år 2015, namn, upplaga, ägare/utgivare

ETC Helg, 9 600, ETC
Dagens ETC, 8 300, ETC
Fria Tidningen, 4 200, Fria Tidningar
ETC Malmö, 3 400, ETC
Flamman, 3 400, Tidningsföreningen Norrskensflamman
ETC Göteborg, 3 200, ETC
ETC Stockholm, 3 100, ETC
Proletären, 3 100, Kommunistiska Partiet
Offensiv, 2 400, Rättvisepartiet Socialisterna
ETC Örebro, 2 300, ETC
ETC Bergslagen, 2 300, ETC
Arbetaren, 2 200, SAC
Internationalen, 2 100, Socialistiska Partiet
Göteborgs Fria Tidning, 1 600, Fria Tidningar
Landets Fria Tidning 1 600, Fria Tidningar
Sesam, 1 600, Fria Tidningar
Stockholms Fria Tidning, 1 600, Fria Tidningar

Källa: TS

Observera att alla tidningar utom Dagens ETC är endagarstidningar.

ETCs:s övertagande av Fria Tidningar kommenteras i ETC av Johan Ehrenberg:

– Med små resurser har man hållit liv i en alternativ diskussion om politik och vardag som saknas i de flesta medier. Själv är jag imponerad över hur man bland annat lyckats skapa Landets Fria, en tidning som för mig fungerar som en nyhetsröst för den nya hållbarhets- och omställningsrörelsen. Här finns mycket att utveckla.

– ETC-tidningarna känner naturligtvis av den digitala utvecklingen som alla andra. Men vi har lyckats öka våra upplagor och räckvidd både för papper och digitalt. De erfarenheterna hoppas vi nu ska hjälpa Fria att växa.

Och även av företrädare för Fria Tidningar som tycks nöjda med fusionen:

– Övergången till en digital marknad är tuff för oss med små ekonomiska muskler och istället för att kämpa oss fördärvade för att överleva har vi tillsammans med ETC bestämt oss för att hjälpas åt och bli starkare tillsammans, säger Fria Tidningars styrelseordförande Madelene Axelsson.

[…]

Caspar Behrendt som idag är verksamhetsledare för Fria Tidningar blir VD i det nybildade bolaget ETC Fria AB:

– Som kooperativ är det här ett beslut vi har tagit gemensamt, alla medlemmar har varit med. Vi går till ETC för att ekonomin är tuff och vi behöver få mer tid att koncentrera oss på journalistiken istället för bara överlevnaden.

ETC ger också ut magasinet Kloka Hem. Genom köpet av Fria Tidningar blir ETC-koncernen mycket dominerande vad det gäller utgivning av tidningar på vänsterkanten. Meningen är att all de övertagna tidnigarna även ska ges ut i fortsättningen

Som en jämförelse när det gäller upplagor kan det sägas att denna blogg har mellan 1000 och 2000 unika läsare per dag. Det sammanlagd antalet unika läsare för de bloggar jag publicerar är mellan 2000 och 3000 per dag. Förutom denna blogg är det Sveriges ledande och överlägset största sajt när det gäller yrkesfiske, Njord, en historisk sajt vid namn Det gamla Göteborg, en sajt om finansfamiljer och storföretag samt en SF-blogg med mycket begränsat antal läsare. ETC på nätet har sannolikt omkring 10 000 – 15 000 unika läsare per dag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  1. Rubriken till den här nyheten var så sorglig och typisk för nutiden : En koncern tar över mediekooperativet som heter just Fria Tidningar 🙁