Särskilt utsatta områden och gängkriminalitet

Polisen sammanställde i slutet av 2015 rapporten  Utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade effekter, som var en fördjupning av en rapport från 2014 där de angav 55 områden där kriminella nätverk har stor påverkan på lokalsamhället.

I den nyare rapporten anges 53 områden i landet som i olika grad är utsatta för allvarlig brottslighet, har en låg socioekonomisk status och där polisen bör rikta särskilda insatser. 15 av dessa 53 områden klassades som särskilt utsatta. Sex områden bedöms som riskområden och 32 områden som utsatta. Begreppet riskområde är en nivå mellan särskilt utsatt och utsatt område.

Antalet områden är dock mindre än vad det i verkligheten är då flera områden i Stockholm, Botkyrka och Södertäljes slagits ihop i presentationen. I själva verket handlade det om 19 områden, 6 i Göteborg (Bergsjön, Biskopsgården, Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet), 3 i Stockholm (Husby, Rinkeby, Tensta), 3 i Södertälje (Ronna, Geneta, Lina), 2 i Botkyrka (Hallunda, Norsborg), 2 i Malmö (Herrgården, Seved) samt 1 vardera i Örebro (Vivalla), Växjö (Araby) och Linköping (Skäggetorp).

I samband med presentationen av rapporten sa Linda Staaf som då var chef för underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen, Noa, följande i ett pressmeddelande från Polisen:

– För att komma tillrätta med problematiken krävs att polisen finns i områdena och arbetar långsiktigt med förtroendeskapande åtgärder. Samtidigt kommer vi att agera kraftfullt mot den kriminalitet som finns. De som begår brott ska inte komma undan.

Närt polisen senare presenterade särskilda åtgärder för de mest utsatta områden hade dessa minskats till 14 områden, vilket alltså i verkligheten är 18 områden. Det område som tagits bort från de prioriterade områdena var Skäggetorp i Linköping. Av de 18 områdena återfinns en tredjedel, 6 stycken, i Göteborg.

I de 14 särskilt prioriterade områdena tillkommer enligt polisens raport utöver det faktorer som att det råder en allmän obenägenhet att delta i rättsprocesser, att polisen har svårigheter att fullgöra sitt uppdrag och att det finns inslag av parallella samhällsstrukturer och våldsbejakande religiös extremism i området.

– De 14 områdena behöver alltså inte vara de områden i Sverige där det förekommer mest ”synlig” brottslighet som skjutningar och våldsyttringar. Men det är områden där vi måste förbättra livssituationen betydligt för de boende och hoppas kraftfullt ta ett steg i kampen mot den organiserade brottsligheten, sa den dåvarande polischefen Dan Eliasson i ett pressmeddelande från polisen.

De särskilt prioriterade områdena ska ha särskilda områdespoliser. Deras uppdrag är att tillsammans med kommuner och andra myndigheter arbeta långsiktigt, brottsförebyggande och trygghetsskapande.

– Områdespoliserna kommer inte primärt att arbeta med ingripande verksamhet utan med förtroendeskapande åtgärder. På så sätt förväntar vi oss att vi kommer att få bättre kunskap om vad som händer i områdena, sa den dåvarande polischefen Dan Eliasson vidare.

De 14 områdena är enligt sådana som kräver extra uthålliga insatser från hela samhället. Därför breddas det myndighetsgemensamma arbetet mot grov organiserad brottslighet, så att de samverkande myndigheterna i satsningen kan rikta insatser mot just dessa geografiska områden. Det innebär att aktionsgrupper och andra resursförstärkningar kan användas utifrån lokala behov och förutsättningar.

De nämnda områdena är inte heller de enda stadsdelar där gäng har inflytande och betydelse. Det finns i Göteborg ytterligare några sådana områden, mest känt är Backa, Majorna och Tynnered men även norra Kortedala och Frölunda (Frölunda Torg) bör räknas dit.

Bland de 53 områdena som är utsatt för allvarlig brottslighet inkluderas Göteborgsstadsdelarna Rannebergen, Backa och Tynnered. De miljonprogamsstadsdelar i Göteborg som inte är med på listan över utsatta områden är bland annat Tuve (Norumshöjd), Slätta Damm, Svartedalen, Kärra, Eriksbo, Kortedala, Frölunda Torg, Järnbrott, Flatås, Högsbotorp, Högsbohöjd, Pilegården, Kobbegården, Björkekärr, Landala, Annedal och Guldheden liksom de delar av Majorna som är miljonprogram. De fem sistnämnda områdena ligger relativt centralt i Göteborg, Landala, Annedal och Guldheden helt centralt.

Noterbart är att polisen satsning på långsiktigt och förebyggande arbete har burit frukt. Varit framgångsrik. Det har varit i princip noll bilbränder anlagd av ungdomar i Göteborg det senaste året och det har varit en enda incident när ungdomar gett sig på poliser med gatsten och flaskor. antalet gängrelaterade mord har också minskat kraftigt i Göteborg under året. Så här långt är det bara 4 gängrelaterade mord varav ett kanske inte bord tas upp som gängrelaterat då det egentligen är ett rent fyllemord även om de inblandade har gängkopplingar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Särskilt utsatta områden och gängkriminalitet”

Kommentarer inaktiverade.