Sverige – nästan lika ojämlikt som Mexico

Enligt en rapport som gjorts av den schweiziska storbanken Credit Suisse och deras undersökningsföretag/thinktank Credit Suisse Research Institute så är Sverige nästan lika ojämlikt som Mexico och klart ojämlikare än det europeiska snittet:

Sverige följer världsutvecklingen mot ökad ojämlikhet om än från en låg nivå. Men sedan vi avskaffade förmögenhetsskatten 2007 vet ingen säkert hur tillgångarna är fördelade i landet. En studie från Handelshögskolan som baseras på uppskattningar visar att klyftan har ökat sedan finanskrisen 2008. Svenskarna med stora tillgångar har dragit ifrån medan de i botten har blivit mer skuldsatta.

Både Norge och Danmark är jämlikare än det europeiska snittet. Ryssland är enligt rapporten världens ojämlikaste land.

I Sverige har ojämlikheten ökat under decennier och antalet miljardärer blir allt fler medan befolkningens fattigare grupper blir allt fattigare. På världsnivå är ojämlikheten skriande:

2009 ägde den topprocenten 45,4 procent av tillgångarna, nu har deras andel ökat till 50,8 procent. Det visar en ny rapport från institutet Credit Suisse. Med tillgångar menar institutet det sammanlagda värdet av fastigheter, sparkapital och aktier minus skulder.

I den absoluta förmögenhetstoppen finns Microsoft-grundaren Bill Gates. Han har så mycket pengar att om han köpte en splitter ny Ferrari om dagen skulle det ta 947 år innan pengarna tog slut. Det ger en illustration vilka enorma förmögenheter som ansamlas däruppe samtidigt som hälften av jordens befolkning i botten äger i snitt endast 9?000 kronor. Och de allra fattigaste, 20 procenten av världsbefolkningen, äger en ynka tiokrona.

ETC-journalisten som jag citerar har uppenbart inte förstått att det är en av världen störst banker som gjort rapporten, men det spelar mindre roll. Uppgifterna i den är uppseendeväckande. Och oroande. För med ökad ekonomisk ojämlikhet följer också social oro.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements