Inte sant att tusentals p-platser försvinner på grund av Västlänken

Göteborgs-Posten och journalisten Arne Larsson antyder i en artikel att tusentals parkeringsplatser i centrala Göteborg försvinner på grund av bygget av Västlänken. Det är inte helt korrekt. Under byggtiden försvinner 1 900 p-platser på grund av Västlänken. En del av dessa finns mellan Operan och Casinot. Alla försvinner dock inte på en gång, är inte borta samtidigt och många kommer tillbaks.

Av de totalt 6 000 p-platser som berörs av byggen de kommande åren är alltså bara en mindre del kopplade till Västlänken. GP påstår också att 5 000 av de berörda p-platserna ligger i centrum. Det är inte sant. Ungefär 3 000 berör centrum inklusive Västlänkens 1 900 som dock inte alla återfinns i centrum.

1 700 p-platser som berörs av byggen ligger på Lindholmen på Hisingen och 1 300 ligger i Masthugget. Dessa p-platser berörs av bostadsbyggen. Det gör också 400 p-platser på Skeppsbron. Ombyggnader för kollektivtrafiken påverkar 170 p-platser på Åkareplatsen invid Centralen och bygget av den nya bron till Hisingen påverkar 530 p-platser.

GP påstår även att det rör sig om 7 000 p-platser totalt. Också det verkar vara felaktigt. Enligt tidningens egna detaljuppgifter handlar det om 6 000, varav 1 900 på grund av Västlänken. Men kanske försvinner 1 000 p-platser i helt andra delar av Göteborg på grund av olika byggen. Det är dock inget som GP redovisar.

Det är uppenbart at GP överdriver problemet med försvinnande p-platser men samtidigt är det också klart att antalet p-platser kommer att minska. Något som kan ses som ett problem, men inte måste vara det. En konsekvens är att kollektivtrafikåkandet måste öka. Det är ju också en rimlig utveckling och målsättning.

Med fler bostäder och människor i centrala delar av Göteborg minskar ju dessutom behovet av att folk kommer med bil för att handla, äta och fika. Med Västlänken blir det också enklare och effektivare för de som ändå behöver åka till centrala Göteborg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements