Luften i Göteborg blir inte alls stadigt sämre

Ändå är det var ETC Göteborg påstår i en rubrik till en artikel om luften i Göeborg. Halten kväveoxider i luften har visserligen ökat mellan 2015 och 2016, men innan dess minskade de. Detta framgår klart av artikeln i ETC. Det mesta tyder alltså på att luften stadigt blir bättre med ett tillfälligt bakslag år 2016.

Sett över lång tid är det förstås en enorm förbättring som skett. På 1970-talet kunde vissa dagar i centrala Göteborg bara upplevas genom ett gult töcken och på 1980-talet så låg Mölndalsåns dalgång skymd bakom ett svagt gulbrunt moln vid en blick från ovan, dvs från platsen där jag bor. Sen 1990 har utsläppen av kväveoxider nästan halverats. Minskningen är stabil och har över tid varit mycket kraftig.

Biltrafiken är en av de stora utsläppskällorna men det framgår inte klart i ETC-artikeln hur stor och inte heller går det att begripa hur stora utsläpp sjöfarten står för. Det stycket är helt enkelt obegripligt:

De områden som är hårdast drabbade är inte helt oväntat de som ligger kring de största lederna och de stora tunnlarnas mynningar.

Den tunga trafiken, bestående huvudsakligen av lastbilar och en del bussar, är en väldigt tydlig utsläppskälla.

Men även kring hamnen där sjöfartens utsläpp ger sig tillkänna. Nationell och internationell står för hela 46 procent av utsläppen i Göteborg enligt Länsstyrelsens rapport.

Exakt vad är det som står för 46% av utsläppen av kväveoxider? Sjöfarten, transporter? Internationell och nationell vad?

Vi får dock viss hjälp av sidospalten med fakta för där står det så här:

I Göteborg är de största källorna, sjöfart, energiförsörjning, arbetsmaskiner och vägtrafiken, i form av lastbilar, personbilar och kollektivtrafik.

Det tyder väl på att det är sjöfarten som står för 46% av utsläppen av kväveoxider och det framgår också av Länsstyrelsens rapport. men frågan är om det egentligen påverkar luften i Göteborg då sjöfartens utsläpp sker i ytterhamnen där inga människor bor.

Klart är också att gränsvärdena överskrids alldeles för ofta i Göteborg. I alla fall skedde det för många gånger under 2016. Men hur var det 2015? 2016 är ju inget speciellt bra år att ha som exempel då det tycks vara ett undantagsår.

Sammantaget kan vi nog ändå säga att Göteborgsluften innehåller på tok för mycket kväveoxider. Detta även om 2016 inte är ett typiskt år. Ändå byggs bilismen ut kraftigt med nya motorvägar och tunnlar. Dessutom utan att någon protesterar. Däremot är det ett himla liv över en utbyggnad av den miljövänliga järnvägen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements