Dumheter om Östersjön, övergödning och jordbruk i ETC

I en debattartikel i ETC påstås att köttkonsumtion är huvudorsaken till övergödningen av Östersjön. Det är inte sant även om övergödningen idag i huvudsak beror på jordbruket. Tidigare var dock orenat avloppsvatten från miljonstäder som St. Petersburg (som förr hette Leningrad), Warsawa med flera huvudorsaken.

Men det är knappast det svenska jordbruket som är problemet i sammanhanget som artikeln i ETC gör gällande. Det är korrekt huvuddelen av det svenska jordbruket handlar om foderproduktion och djuruppfödning. Det är helt enkelt vettigt i ett land där bördigheten är låg på grund av klimatet. Men huvuddelen av fodret handlar om vall, fodervall och betesmarker. Utsläppen från betesmarker och fodervall är försumbara. Spannmålsodling orsakar mer utsläpp då jorden bearbetas och läggs kal samt gödslas. Spannmål används också stor utsträckning till foder.

Att äta mindre kött är bra, kanske framförallt för hälsan. Det är säkert också bra för klimatet, men det räddar inte Östersjön. Orsakerna till Östersjön stora övergödningsproblem med döda bottnar står att finns i synder som begicks för länge sen och som till stor del redan åtgärdats. Det handlar därför kanske främst om tid innan situationen vänder. Samtidigt ska naturligtvis nuvarande utsläpp minskas. Bästa sättet att göra det är troligen att anlägga våtmarker. Att minska köttätandet är bra det med men det kommer inte att rädda Östersjön. Att syrebrist i grund vikar skulle blivit vanligare som de också påstår finns det inget fog för att hävda.

Det största problemet för klimatet är inte heller köttätande utan användningen av fossila bränslen för resor och transporter. Att inte använda bil är därmed det bästa som en enskild individ kan göra för klimatet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements