Bilismen är det stora miljöproblemet

Transportsektorn dvs främst bilismen inklusive godstransporter på vägarna står enligt SCB för 24% av växthusgasutsläppen i Sverige. Det är den enskilt största källan till växthusgaser. Bilismen är största källan när det gäller utsläpp av kväveoxider och står för 25% av utsläppen av kolmonoxid. Båda är växthusgaser såväl som giftiga ämnen.

Bilismen är också den överlägset största källan till mikroplaster i Sverige. Enligt Naturvårdsverket står slitage av vägar och fordonsdäck för utsläpp av 8 190 ton mikroplast per år. Huvuddelen av detta kommer från däck, totalt 7 674 ton. En annan större källa till mikroplaster kan vara nedskräpning men det har enligt Naturvårdsverkets rapport om mikroplaster som gjorts av IVL inte gått att beräkna hur stora de utsläppen är.

Andra föroreningar som bilismen släpper ut är flyktiga organiska ämnen, små partiklar av olika slag.

Bilismen är alltså en stor källa till många av de ämnen som skadar miljön och klimatet. Bilismen är utan tvekan det stora miljöproblemet och det stora problemet vad det gäller klimatet. Allt som kan göras för att minska bilismen är därför bra. Tätare stadsbebyggelse, Blandad bebyggelse med bostäder, småindustri, service och kontor, biltullar, bättre kollektivtrafik, utbyggnad av järnvägar, spårvägar och tunnelbana med mera.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements