Dumt i Göteborgs-Posten om naturgas

En man med namn Hugo Norell har skrivit en debattartikel i GP om naturgas och LNG-terminal. Det har inte blivit så bra. En del är faktiskt urbota dumt, en del är bara meningslösheter och felaktigheter. Naturgas består helt riktigt i huvudsak av metangas som han skriver. Men meningen med naturgasen är att den ska eldas upp i fartygsmotorer, gasspisar, bussar och bilar osv. Dessutom används naturgas som råvara för industrin i Stenungsund.

Det blir alltså  inga utsläpp av metangas (utöver det som läcker från rörledningar) vilket Norell antyder i sin artikel. Att hävda det är faktiskt urbota dumt. Det blir utsläpp av koldioxid. Koldioxidutsläppen från LNG-drivna fartyg kan bli upp till 50 % mindre än för fartyg som drivs med fartygsdiesel. Dessutom försvinner utsläppen av en mängd andra farliga och giftiga substanser såsom tungmetaller och svavel. Fossilgas har alltså lägre växthuseffekt än fartydsdiesel och kol. Norell ljuger rakt upp och ner på den punkten.

Att går över till LNG-drivna fartyg är alltså bra på alla sätt. En LNG-terminal i Göteborg.  Hugo Norell tycker dock inte att det är bra utan vill stoppa möjligheterna att bunkra LNG-fartyg i Göteborgs hamn. Ärligt sagt är Norells inställning rena dumheterna.

Att byta från fartygsdiesel till LNG är bra för miljön och bra för klimatet. Men det är förstås inte det bästa. Men det bästa existerar inte ännu. Det finns idag inget alternativ till fossila bränslen när det gäller stora fartyg. Norell vill att vi ska fortsätta driva fartyg med fartygsdiesel, försura och förstöra miljön. Även det är faktiskt urbota dumt.

Det är dessutom bättre att använda naturgasen än att bara fackla upp den så som det sker på många oljefält idag.

Enligt Norell är Göteborg också en av de svenska städer som riskerar att drabbas hårdast av klimatförändringar genom en höjd havsnivå. Problemet med Norells resonemang är att det inte är riktigt sant i alla lägen. Bara om havsnivåhöjningen blir högre än landhöjningen (vilket med nuvarande utvecklingen kommer att ske om cirka 40 år i Göteborg) så riskerar Göteborg att drabbas av stigande havsnivåer. För närvarande har vi en absolut landhöjning i Göteborg även om vi räknas med höjningen av havsnivån. Förhoppningsvis har vi på jordklotet fått kontroll över utsläppen av växthusgaser vid den tiden. Att skrämma upp folk helt i onödan som Norell gör är bara onödigt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements