Göteborgs hamn och hamnarbetarnas organisering, del 2

Del 2 i filmserie om Hamnarbetarförbundets historia. Lars-Åke Tylegård om att bygga upp skyddsarbetet på kajerna.

Skyddsombudet Lars-Åke ”Laserstrålen” Tylegård om uppbyggnaden av Hamnarbetarförbundets arbetsmiljöarbete och striden för att stoppa den avgasrelaterade överdödligheten i lungcancer bland hamnarbetare.

I den andra delen i vår filmserie om Svenska Hamnarbetarförbundets historia berättar Lars-Åke Tylegård om hur det nybildade fackförbundet prövade sig fram för att bygga upp en egen styrka och uppnå en maktbalans ute på kajerna. Tylegård var under många år aktiv i skyddsarbetet och pådrivande för att minska hamnarbetarnas exponering för sjukdomsframkallande avgaser i lastrummen. I Göteborgs hamn tvingade man fram portabla katalysatorer för att minska utsläppen många år innan de blev vanliga ute i trafiken.

Läs också:

Hamnarbetarstrejken 1974
Hamnarbetarförbundet fyller 40 år
Hamnarbetarstrejken 1969
Göteborgs hamn och hamnarbetarnas organisering, del 1

Lästips:
Hamnarbetarstrejken, Broschyr från Proletärkultur, 1980
Tidskriften Arkiv nr 7/8
Hamnarbetarstrejken i Göteborg, Zenits småskriftserie nr 4, 1980
Kommunist nr 16
Ragnar Järhult, Nu eller aldrig, Liber, 1982
Steg för steg, Ordfront, 1974
Christer Thörnqvist, Arbetarna lämnar fabriken, Historiska institutionen, 1994
Erik Nyhlén & Nils Viktorsson, Stuvat – spelet om hamnarna

Om strejken på Sävenäs lokverkstad på 80-talet:
Torgny Karnstedt, Gnistskärmen, Hammarström&Åberg, 1990

Om varvsarbete och varvsarbetare i 70-talets Göteborg:
Aino Trosell, Hjärtstocken, Ordfront,1979

Advertisements