Omröstningen om Skanstorget – skendemokrati?

Claes Caldenby har tillsammans med två andra nostalgiker och bakåtsträvare skrivit en artikel om den omröstning om Skanstorget som Göteborgs stad lanserat. De menar att det handlar om skendemokrati. Så långt har de på sätt och vis rätt. Men ändå inte. Det handlar om skendemokrati om vi menar att allt som beslutas om byggen i samhället ska beslutas direktdemokratiskt. Samtidigt är det demokratiskt så till vida att våra valda politiska företrädare utsetts i demokratiska val och vi har valt dem till att besluta om en mängd olika frågor. Att Göteborgs stad utlyser en omröstning på nätet innebär därför en fördjupning av demokratin där medborgarinflytandet ökar. Vilket självklart är bra, men total direktdemokrati är det inte och det tror jag faktiskt är ganska vettigt.

Jag tycker det är en bra idé att Skanstorget bebyggs. Samhället och Göteborg har idag inte behöv av alla tomma torg som existerar. Alla tomma torg som förvandlats till parkeringsplatser kan inte heller bli levande platser genom ombyggnad och torghandel är något som idag inte behövs. Caldenby och hans två vapendragare Ingemar Mattsson och Robert Berggren. Det förslag de lagt ser kanske bra ut på pappret men innebär i praktiken att Skanstorget förvandlas från en parkeringsplats till en plats som inte används alls.

I närområdet finns redan flera levande mötesplatser som Skanstorget knappast kan konkurrera med såsom Järntorget (en i högsta grad levande plats), Sveaplan, Haga Kyrkoplan, platsen utanför Hagabion och platsen vid Hagas stadsdelskontor. I närheten finns också flera större lekplatser, i Haga finns två (på platser som tidigare innehöll bostäder), i Annedal flera stycken osv. En ny mötesplats behövs inte helt enkelt. Inte heller behövs det fler lekplatser. Vad som däremot behövs är förskolor och i de tre förslag som staden lagt fram är det tänkt att en förskola ska byggas. Alla förslagen innehåller också ett mindre torg.

 

Advertisements