GP ljuger om kameraövervakning och Brå-rapport

I GP skriver de att kameraövervakning minskar brottsligheten. Det är en ren lögn. Brås rapporter om ämnet säger att enbart kameraövervakning knappt ger någon effekt alls. Det som kan ske är att kameraövervakning ihop med flera andra åtgärder kan minska antalet brott av en viss typ på en viss plats. Exempelvis stölder, inbrott och knarklangning. Men det som ofta händer är att brottsligheten flyttar till en annan närliggande plats eller så minskar brottsligheten faktiskt inte alls. I vissa fall minskar brottsligheten också på närliggande platser.

Därför har biträdande polischefen Anders Börjesson på ett sätt rätt när han i GP säger att det fungerar ihop med fotpatrullering och fler synliga poliser. Men det finns ingen bevisad effekt på brottsligheten. Så han har också helt fel. Han pratar om effekten på en viss plats och inte brottsligheten i stort. Journalisten i GP, Hampus Dorian, är för sin del tyvärr helt oförmögen att hålla isär de två sakerna. Han verkar faktiskt inte ens begripa skillnaden och han verkar inte heller begripa rapporten från Brå. Han vill att rapporten ska visa att kameraövervakning fungerar och skriver därför det. Men det gör den faktiskt inte. Det innebär att hans skriverier på falska nyheter och lögner.

På våldsbrott har kameraövervakning ingen som helst effekt. Detta då de sker i stort alltid sker i affekt, när folk blir arga och upprörda. Gängkriminella bryr sig heller inte om kameror så effekten på skjutningar är noll. Fler synliga poliser har bättre effekt än kamerövervakning. Det påverkar även våldsbrotten. Övervakning i centrala delar av staden har också visat sig vara utan effekt enligt en studie som Brå gjort.

De brottstyper som ökar i Sverige, hot och bedrägerier över internet och sexbrott påverkas inte alls av kameraövervakning.

Antalet bilinbrott och bilstölder har minskat kraftigt under lång tid och kameror har inte haft något med det att göra. Bilarna har däremot fått bättre lås och stöldskydd.

Övervakning av utvalda bostadsområden fungerar enligt rapporten. Det ger minskat brottslighet i det övervakade områden. Men övervakning i social utsatta områden, problemområden, ger ingen mätbar effekt på antalet brott i området. Det fungerar alltså bara i områden där den lokala brottsligheten är förhållandevis låg. Så slutsatsen i rapporten om att det fungerar är nog ganska tveksam.

Om kameraövervakning hade haft någon effekt på brottsligheten i stort skulle Storbritannien ha en lägre brottslighet än Sverige. Det har de inte. I Storbritannien är det mesta övervakat av kameror. Brottsligheten är inte lägre och andelen uppklarade brott är inte bättre. Detta trots att den borde var det då Sverige har en yngre befolkning och en yngre befolkning brukar medföra högre brottslighet.

Storbritannien är också det enda land där platseffekter på brottsligheten konstaterats i den senaste rapporten som GP hänvisar till. I USA, Sydkorea, Kanada och Sverige har inte några effekter i form av minskat antal brott på grund av kameraövervakning kunnat konstateras. Det tyder på att det finns andra faktorer som påverkar utvecklingen i Storbritannien.

Påståendet från Börjesson om att den minskande brottsligheten i Göteborg delvis skulle bero på kameraövervakning saknar också all form av relevans. Det är inte sant och har inget med saken att göra. Om det haft nån effekt är faktiskt inte ens undersökt. All sorts brottslighet minskar i Göteborg och är lägre än i Sveriges andra större städer. Kameraövervakning finns på platser där brott aldrig har begåtts i nån större utsträckning men där folk känt sig otrygga. Där kameraövervakning undersökts i Sverige har det inte haft nån mätbar effekt på brottsligheten. Så det har med all sannolikhet inget att göra med den minskande brottsligheten i Göteborg.

När det gäller oro och trygghet har kameraövervakning inte inneburit ökad trygghet och minskad oro nånstans. En viss mindre minskning av oron har setts men den är inte statistiskt säkerställd. Inte i något land och inte i någon undersökning. Den kan lika gärna bero på nåt helt annat som inträffat samtidigt. Exempelvis att en problemfamilj flytta från det undersökta området, att nåt orosmoment dött eller tillfälligt sitter i fängelse. Mätningar ger dessutom enbart uppgifter om utveckling under kort tid. Några långtidseffekter är inte undersökta och de kan därför mycket väl vara obefintliga. Det finns egentligen bara ett enda exempel på att kameraövervakning fungerar i rapporten. Det handlar om övervakning av bilparkeringar. På övervakade bilparkeringar minskar brottsligheten med upp till 37%.

Problemet med omfattande övervakning är ganska allvarligt, men det låtsas Börjesson inte förstå. Låt oss tänka att nazister och fascister hade makten i Sverige och allt var övervakat med kameror. De skulle därmed hur lätt som helst kunna bevaka, övervaka, kontrollera och samla in judar, muslimer med flera. precis när de ville, var och hur som helst. Det går inte att utgå från att alla sorters myndigheter och regering är ointresserade av att gripa vanliga människor. Det finns ingen anledning att hjälpa framtida odemokratiska regeringar med infrastruktur och odemokratisk integritetskränkande lagstiftning.

Läs mer:

Advertisements