Undersökning om så kallat utsatta områden med trovärdighetsproblem

Novus har utfört en undersökning av attityder och framtidstro bland invånare i sådana områden som polisen kallar utsatta områden. Undersökningen är utförd på uppdrag av stiftelsen The Global Village. Den är gjord på webben och via telefon. Strax över 2 000 personer har svarat men undersökningen har stora trovärdighetsproblem.

Webbundersökningar besvaras i allmänhet av en icke-representativ grupp som utser sig själva och vilka undersökningsföretaget inte har någon som helst koll på. Undersökningen ger inget underlag för att dra generella slutsater om befolkningen i utsatta områden. Ändå gör stiftelsen Global Village och Novus det. Det är totalt oseriöst. I slutet av rapporten skriver också rapportförfattarna att fördelningen av svaren är icke-representativ.

Svarsfrekvensen är 14%. Unga är underrepresenterade, personer födda utomlands är underrepresenterade, arbetslösa är underrepresenterade, folk med sociala problem är underrepresenterade, stockholmare är överrepresenterade och viktningen är inte tillfredsställande då allt för mycket är okänt kring de svarande. Det är helt enkelt en undersökning som knappt är värd pappret den är tryckt på.

Undersökningen och dess resultat säger bara nånting om just de människor som svarat och inte nåt generellt om befolkningen i utsatta områden. Det är också oseriöst att ta undersökningen på allvar på det sätt som DN gör. DN påstår att framtidstron är större i utsatta områden. Det är helt enkelt inte sant även om den aktuella undersökningen hävdar det. Genom att undersökningen inte är gjord på ett sätt som kan ge trovärdiga resultat så är påståendet inte heller trovärdigt.

Advertisements