Gängland Göteborg – Partihallarna

Partihallarna i Göteborg är ett nedgånget industriområde och handelsområde på fel sida av spåren i Olskroken. Vägarna dit är knepiga och området är omgivet av vatten, spår, ödeområden, rivna fastigheter, motorvägar och trafikleder. Det är ett område i behov av upprustning och bättre kontakter med stadsdelarna omkring. Polisen hävdar att partihallarna i Göteborg är ett centrum för organiserad brottslighet.

I polisens så kallade klanrapport pekas 12 familjer från Västsverige ut som så kallade kriminella klaner. Varför familjer kallas för klaner förstår jag inte riktigt. Det hade varit rimligare att slå ihop familjerna så att det bara blev en eller några få så kallade klaner. De flesta av de utpekade familjerna är släkt med varandra och tillhör en folkgrupp som kallas mhallami. I de allra flesta familjer finns ingenting som tyder på att de skulle utgöra nån form av kriminella nätverk i stil med Bandidos MC, Hells Angels MC, Jobe-falangen, Backagänget eller Södertäljenätverket. Bara en enda av de utpekade familjerna kan betraktas som centrala i ett kriminellt nätverk, det är släkten Ali Khan.

Av de utpekade 12 familjerna med koppling till Göteborg uppges 6 familjer ha koppling till Partihallarna.

I Expressen påstår de att det finns 40 kriminella personer i släkten Ali Khan. Samma sak påstås i GP där de också hävdar att släkten består av cirka 120 individer.  Eftersom det inte ens finns så många personer med det efternamnet i Göteborg måste den siffran också inkludera släktingar med andra efternamn. Av de 40 män GP kontrollerat närmare uppger de att 16 personer någon gång dömts till fängelse. Det är definitivt tillräckligt många för att betrakta familjen/släkten Ali Khan som ett kriminellt nätverk. En gren av släkten Ali Khan har haft en lokal i Partihallarna. Sex personer med efternamnet Ali Khan eller nära kopplade till Ali Khan är enligt GP företagare eller företagsägare.

En utpekad familj som påstås ha verksamhet i partihallarna är Babayigit. En 62-årig man med fyra söner i 40-årsåldern som dessutom är släkt med en utpekad familj i Jönköping, Ez-Eddine, är de som enligt polisens ska vara kriminellt aktiva.

En utpekad familj i Kungälv ska bestå av en man i 60-årsåldern och hans två söner i 25-35-årsåldern och ska vara nära släkt med en annan utpekad familj som består av en  50-årig man och två bröder i 30-årsåldern från Malmö, samt en 65-årig man från Göteborg som också omnämns som kriminella aktörer med verksamhet i Partihallarna. Detta är troligen personer som bär namnen Daood respektive Khodr (Khoder). Familjen Khodr är bevisligen aktiva i ett par företag med verksamhet i Partihallarna. Khodr är en stor släkt och bara ett fåtal av dem kan anses ha nån koppling till brottslighet.

Tre bröder mellan 56 och 65 år samt en av männens söner och svärsöner omnämns även de som kriminella aktörer med verksamhet i Partihallarna. Detta rör sig om familjen Kavak som hör hemma i Göteborg och Kungälv. Familjen Kavak är bevisligen aktiva i ett företag med verksamhet i partihallarna.

Dessa personer från 5 familjer är från en befolkningsgrupp som kallas mhallami och har en gång flytt till Sverige från kriget i Libanon. Befolkningsgruppen som sådan härstammar urpsrungligen från sydöstra delen av nuvarande Turkiet. De talar arabiska men kallar sig ofta kurder och de kallas ibland libanesiska kurder av andra. Men de är inte kurder utan det enda sambandet mellan dem och kurder är att de är från samma del av världen. De kan vara arabisktalande från början men den trovärdigaste teorin om folkgruppens ursprung är att de är syrianer/assyrier/arameer som konverterat till islam. Flera av de efternamn som bärs av mhallamifamiljer bär också av syrianer.

Andra personer ur enstaka familjer från släkter ur mhallamigruppen som pekas ut i rapporten som kriminella aktörer är en 24-årig man i Malmö, en 71-årig man i Göteborg och hans två söner omnämns som kriminella aktörer. Detta rör sig om personer med efternamnet Khalil och de som finns i Göteborg har en koppling till ett kriminella nätverk i Gårdsten.

Dessutom omnämns nio män mellan 17 och 48 år omnämns som kriminella aktörer från en släkt som bär efternamnet Omeirat (Omayrat). De bor i Malmö, Jönköping och Göteborg. Släkten är stor i Sverige och de allra flesta som bär namnet har ingen koppling till brottslighet.

Vidare har vi en 54-årig man och tre söner med efternamnet Semmo (Semmou/Simmo) vilka omnämns som kriminella aktörer i rapporten. Polisen uppger också att de har misstänkta islamistkopplingar. Det senare verkar märkligt då en av dessa personer är verksam i Göteborgs stora moské vilken inte anses ha islamistkopplingar. Även detta är en mycket stor släkt där de allra flesta inte har nån koppling till brott och kriminalitet. Är släkt med Ali Khan och Fattah, en utpekade familj i Malmö.

Till slut har vi dessutom flera utpekade personer ur släkten Fakhro. De har en svag koppling till Göteborg. Denna släkts koppling till brottslighet är framförallt en släktfejd som plågat ett par släktgrenar i Malmö. En 68-årig man och 14 manliga släktingar omnämns som kriminella aktörer men de brotts de kan kopplas till handlar i stort sett enbart om släktfejden.

Jag tror att som sysslar med kriminalitet bland mhallami kan ses som ett enda kriminellt nätverk som finns i södra Sverige med Göteborg, Jönköping, Malmö, Helsingborg och flera andra skånska städer som centrala punkter i verksamheten. Ingen av de aktuella släkterna kan på något sätt sägas utgöra ett kriminellt nätverk i sig själv med undantag av släkten Ali Khan. Men observera att de här nämnda efternamnen bärs av många människor och de behöver inte alltid vara släkt med varandra. De allra flesta har inte heller någon koppling till brottslighet utan det är enskilda individer från ett begränsat antal familjer som är inblandade i kriminalitet. Detta med möjligt undantag för släkten Ali Khan. Fakhro kanske inte alls ska ses som en del av det kriminella mhallaminätverket överhuvudtaget.

En annan göteborgsfamilj som nämns i den så kallade klanrapporten och uppges ha verksamhet i Partihallarna sägs bestå av en far i 73-årsåldern som tillsammans med en son i 40-årsåldern som uppges vara kriminellt aktiva. De två personernas namn är Awad.

Ytterligare några som förekommer i den så kallade klanrapporten är en 60-årig man och hans son. De pekas ut som kriminella aktörer med verksamhet i Partihallarna. Familjen bär efternamnet Masharawi.

Dessa två familjer uppges vara palestinska. Även de har kommit till Sverige som flyktingar från Libanon. Kanske har de också en koppling till det libanesiskt-palestinska nätverket som finns i Skåne.

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!