Svenska jordbruk – Otterslätten

Del 20 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 20 av 27 i serien Stora svenska jordbrukOtterslätten Lantbruk AB är ett av Sverige stora lantbruk. Det ligger i Hova i Västergötland och ägs av familjen Krijger. Bolaget har under flera år varit en stor mottagare av stöd från Läs mer…

Advertisements

Nora Bergslags Järnväg – Broströms järnvägsbolag

Del 11 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 11 av 18 i serien Sveriges järnvägarNora Bergslags Järnvägs AB (NBsJ, från 1946 NBJ) bildades 1905 i syfte att rekonstruera de järnvägar som drevs av Nora-Karlskoga Järnvägs AB (NKJ), ett bolag med skraltig ekonomi och inte helt tillfredställande standard Läs mer…