Olaglig kartellbildning och saltade räkningar

Konkurrensverket har stämt några företag inom flyttbranschen för otillåtet samarbete De tre företagen har stämts för att de avtalat om att inte konkurrera med varandra. Konkurrensverket kräver att flyttföretagen betalar sammanlagt 42 miljoner kronor i böter. Företagen hör till de ledande flyttföretagen Läs mer…

Advertisements

Elmarknaden – konsekvenser av privatisering och avreglering

Konsekvensen av avregleringen och privatiseringen av elmarknaden har blivit att tre storbolag i stort sett kontrollerar all svensk elproduktion och eldistribution. Detta utnyttjar dessa bolag till att skörta upp konsumenterna. Elpriset har stigit avsevärt efter avregleringen. Även ägarkoncentrationen steg rejält Läs mer…