Satsa på sjöfartsnäringarna

Göteborg har alltid varit, är och bör förbli en stad där sjöfarten spelar stor roll. Det är den stad i Sverige som har mest sjöfartsrelaterade verksamheter i form av rederier och hamnverksamhet. En begränsad varvsverksamhet finns också kvar med ett Läs mer…

Advertisements