Så blev det då ingen visning av Vilks konst

Semus och tidskriften Minaret drog sig till slut ur en visning av Lars Vilks teckningar, däribland den omtsridda rondellhunden. Argumentation om varför kan läsas på Doctor Alazerius, Slutgiltigt och Utställning och dialog stoppad.

Och jag är inte överens om argumentationen. Jag menar att man mycket väl kan karikera en jude och mycket väl kan karikera en muslim. Eller profeten Mohammed. Eller Jesus. Det handlar här om sammanhangen. Var, när , hur man karikerar. I vilket sammanhang och vem som karikerar. En besvärligare argumentation alltså. Sålunda tycker jag Jyllands-Postens publicering var felaktig (sammanhanget var islamofobiskt, avsändaren var överheten). Läs uttalande från Fjärde Internationalen om det hela. En enskilds konstnärs teckningar är inte detsamma som Jyllands-Postens publicering som jag ser det.

Bloggat: Bulten i Bo, Magnus Ljungkvist
Borgarmedia: EX1, EX2, EX3, UNT, SVD
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements
  • Anders Ramsay

    Det handlar inte om sammanhang. Det finns en skillnad på å ena sidan Jyllandspostens teckningar och Rondellhunden, å andra sidan Vilks nya teckning av ”judesuggan”. De två första riktar sig mot en religion, precis som om man satiriserar kristendomen eller judendomen. De uppfattas som en hädelse av de troende muslimerna, liksom ”Ecce homo” för några år sedan uppfattades av de kristna. Men i ett sekulariserat samhälle, vikelt vi som är vänster och marxister är (eller i alla fall borde vara) anhängare av (Marx började som religionskritiker) är det tillåtet att häda religioner. På den punkten borde vi vara eniga med liberalerna.
    Judesuggan är däremot antisemitisk, den riktar sig mot ett helt folk, inte mot den tro som en del av detta folk är anhängare av, utan mot alla medlemmar av detta folk, troende och icke-troende (”muslim” och ”kristen” är däremot inte beteckning på folk, utan på en tro). Antisemitiska nidteckningar av denna typ faller därför under lagen om hets mot folkgrupp. Därför har de muslimer som från början stöttat Vilks dragit sig ur. För oss marxister borde det vara självklart att också vara mot antisemitismen, eftersom den är ett slags förvrängd kapitalismkritk som riktar sig mot de inbillade utsugarna (de ockrande judarana som tar ränta) i stället för mot kapitalet.

    Anders R.