Minskade utsläpp kräver ändrad stadsplanering

Vetenskapliga rådet för klimatfrågor har kommit med en rapport som föreslår 20-25-procentiga minskningar av utsläppen av växthusgaser fram till år 2050. Enda möjligheten att upp nå ett sånt mål i Sverige är att minska biltrafiken. Vilket innebär att minska biltrafiken i storstäderna. Det kräver en förändrad stadsplanering, en rejäl utbyggnad av kollektivtrafiken och begränsningar av bilismen i storstäderna.

Vad som krävs är alltså:

  • Trängselavgifter i de tre största städerna.
  • Stopp för utbyggnad av biltrafikleder
  • Förtätning av våra städers innerområden där det finns bra kollektivtrafik
  • Ingen utbyggnad av bostadsområden, köpcentrum eller industriområden där det inte finns spårbunden kollektivtrafik
  • Rejäl utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik i våra stadsområden

Däremot vänder jag mig mot bensinprishöjning därför att detta kommer att slå mot den landsbygdsbefolkning som behöver använda bilen. Trängselavgifter är bättre.

Borgarmedia: DN1,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements