Liberalernas dubbelstandard – två

Del 2 av 3 i serien Liberalernas dubbelstandard

Liberalernas dubbelstandard

Eller ska vi säga borgarnas, borgarmedias?

Låt oss ta två länder i världen, det ena med en president som valts med stor majoritet i demokratiska val, det andra är egentligen en union av länder. Vars ledning inte utses på demokratisk väg. Vars beslut helst fattas i slutna rum och utan att folket ska veta om det.

I bägge länderna (låt oss säga så för nu) vill de ledande politikerna ändra grundlagen, konstitutionen. I det ena landet komme befolkningen att få rösta om denna förändring. I det andra landet kommer man troligen inte få det.

I det första fallet har borgarna bestämt att det är en diktator som regerar landet och att det därför är helt ointressant att han faktiskt blivit demokratiskt vald och har stöd av folket. Att han vill ändra grundlagen är ett utslag av hans diktatoriska fasoner. När det gäller det andra landet så har borgarna och borgarmedia, liberalerna bestämt att det är odemokratiskt att få folkomrösta därför att landet i fråga är en demokrati.

Det här går inte ihop. Vi har ett land (EU) som inte är demokratiskt. Borgarna hävdar att det är en demokrati och därför ska vi inte rösta om grundlagen. Var finns logiken?

I ett annat land (Venezuela) finns en folkvald president som vill ha folkomröstning om grundlagen. Ja i själva verket säger landets författning att man måste ha det. I sann demokratisk anda. Men detta land kallar borgarna för diktatur. Var finns logiken?

Den enda logik jag kan läsa ut är den vanliga. Det som gynnar USA, de rika, världens storföretag etc är sådant som av liberalerna, borgarna, anses varar rätt och riktigt. Oavsett om det är demokratiskt eller inte. Folkligt inflytande är fel om det leder till fel regering, fel president eller misstänks leda till fel resultat.

Det är precis denna inställning, föraktet för folkligt inflytande och demokrati som vägleder borgarregeringen i dess politik. Det är föraktet för vanligt folk, föraktet för folks åsikter och inflytande . Föraktet för de fattiga, de svaga som utgör basen för borgarregeringens många omfördelningsförslag. Omfördelning från de fattiga till de rika.

Bloggat: Josefin Brink, HBT-sossen, Röda raketer, Jinge
Borgarmedia: SVD1, SVD2, DN1, DN2, DN3, DN4
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Liberalernas dubbelstandardLiberalernas dubbelstandard – tre >>
Advertisements