Könsneutral äktenskapslag – ja tack

Det finns ingen anledning att äktenskap i Sverige ska vara något som är knutet till religion eller religiösa samfund. Majoriteten av den svenska befolkningen är ateister eller agnostiker. Varför ska då en viss lagstiftning vara knuten till privata institutioner som olika religiösa samfund. Nej, frigör hela lagstiftningen från kyrkligt och religiöst inflytande. Inför en könsneutral äktenskapslagstiftning.

Låt folk gifta sig med vem de vill och hur många de vill, oavsett kön, sexuellt läggning eller nåt annat.

Inte heller finns det nån anledning för svenskar att rösta på ett parti som företräder en viss religion och en en konservativ familjesyn. Det vore bra om det partiet ramlade ur riksdagen i nästa val. En välgärning mot det svenska folket.

Vi behöver varken reaktionära präster eller reaktionära partier.

Bloggat: Kulturbloggen, Peter Andersson
Borgarmedia: SVD
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Advertisements
  • Nineve

    Varför överhuvudtaget behålla ett religiöst begrepp som äktenskapet, så länge man har det och på något sätt definierar vilka som kan ingå det är det diskriminerande. Låt vemsomhelst ingå i vilka avtal de vill med vilka de vill och låt dem kalla det va de vill.

    Och i ett fritt land har man rätt att rösta på vilken kristen somhelst om man vill.

  • Pingback: Det är ju kul att ha ett populärt namn | Svensson()