Tolerans

Ett samhälle som värnar om yttrandefriheten på ett bra sätt måste också vara ett tolerant samhälle. Med så få förbud som möjligt. Så få inkränkningar som möjligt i folks möjligheter att uttycka sig.

Tolerans kräver att vi acepterar att åsikter som absolut inte sympatiserar med har rätten att uttalas, skrivas och uttryckas på vilket sätt som helst. Så länge det inte psykiskt eller fysiskt skadar en annan människa i vårt gemensamm samhälle.

Men det som ”humanisterna” Christer Sturmark och Morgan Johansson vill skapa är motsatsen till ett tolerant och humant samhälle. Man vill med förbud stoppa vissa religiösa från att utrycka vissa åsikter. Förutom att sådana förbud inte fungerar i praktiken så är dessutom ett sätt att skapa ett inhumant, intolerant, rasistiskt och religionsfobiskt samhälle. Kort sagt ett sådant samhälle som jag inte vill ha.

Och om vi förbjuder vissa människor att uttala sig. Förjuder vissa åsikter att yttras. Då kan vem som helst få sina åsikter lysta i bann. En situation jag inte vill ha. Ett läge jag inte vill se. Ett samhälle jag inte önskar. Jag är mot ett förbud för nazistiska åsikter liksom jag är mot ett förbud mot olika religiösa fundamentalisters åsikter. Lika mycket som jag är emot dessa åsikter fösvarar jag deras rätt att uttalas. Liksom min rätt att protestera när de uttalar sina åsikter.

Precis som Anders Björnsson tycker jag också att vetenskapen säkerligen kan försvara sig själv mot kreationisterna. Mot fundamentalister som vill tro på varenda bokstav i Bibeln. Fast det gör de ju förstås inte, för då skulle de bli förvirrade, det finns ju exempelvis två skapelseberättelser i Bibeln, som motsäger varandra.

Måhända är det också religiösa fanatiker som förstört konstutställningen i Lund. Jag kan inte förstå vilka det skulle vara annars? Även i konstsammanhang bör samhället uppvisa en stor tolerans för det mesta. Och de som vill inskränka möjligheten att uttrycka sig fritt bör fördömas. Oavsett om det är alliansregeringen och liberaler, s.k. humanister, vänsterfolk eller religiösa fundamentalister.

Borgarmedia: DN1, DN2,
Bloggat: Vänster, Johanna Graf, Hörsing
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Advertisements
 • JemyM

  ID är inte en

  vetenskap, inte heller är det ett införande av kritiska åsikter. ID är en politisk agenda för att infoga en kil mellan kyrka

  och vetenskap (sök på Internet efter ”Wedge Strategy”) för att på sikt reformera kulturen. Medan all skolutbildning bygger på

  noggrant beprövade fakta och kritiskt tänkande så försökte ID att ta sig till skolbänken genom politiskt påtryck.

  ”Det kan aldrig hända här” är ett uttryck för ignorans. Kreationiströrelsen är inte en förvirrad och lättgenomskådad rörelse.

  Det är en spjutspetsad politisk agenda med mycket effektiva argument, i synnerhet för den som redan är partisk till

  kristendomen.

  Så här fungerar strategin:
  Steg Ett: Någon eller några motsäger sig ett kärnämne (Biologi) och använder sig av språk som låter logiskt för en oinsatt

  (”Evolution är en Teori, inte Fakta”. För dem som inte vet den enorma skillnaden på teori och vetenskaplig teori är detta ett

  mycket giftigt argument.)
  Steg Två: En antik myt hålls upp och presenteras som ett bra vetenskapligt alternativ. Man använder sig åter igen av språk som

  låter logiskt för en oinsatt (Visst skall vi lära barnen alla sidor och värdet av kritiskt tänkande? Att kritiskt tänkande

  redan är ett grundkrav för alla högre betyg omnämns inte.)
  Steg Tre: Självutnämnda experter skapar en misstro där ingen misstro existerar och förvrider begreppen. (T.ex. ”Tror du

  verkligen att allt vackra i naturen kom fram ur en slump?” vilket är ett argument taget ur luften, Evolution bygger på

  naturligt urval, inte slumpen.)
  Steg Fyra: Vetenskapsmän blir utmanade till att debattera ”problemen”. Om de säger nej blir det bara bättre, för då är de

  ”skrämda” i att bemöta kritiken. (De vågar inte möta SANNINGEN!)
  Steg Fem: Linjen mellan utbildning och ignorans växer. Barn lärs upp att vetenskap och utbildning handlar om lögner och

  förvrida sanningar och uppskattar att man fått veta sanningen av kyrkan. Dessutom lärs de upp att utbildningen hatar gud och

  därför godheten/moralen.

  Kreationiströrelsen har skapat kraftiga problem runt om i USA där klyftan mellan vetenskapen och religionen endast växer. Man

  har lyckats att få elever att förakta Biologin och i många fall hela naturvetenskapen. Föraktet mot skola/utbildning leder på

  sikt till att färre vidarutbildar sig och hämmar sålunda den vetenskapliga traditionen.

 • Thomas

  Var det inte så att humanisterna ville förhindra att kreationismen fanns med i undervisningen? Så tolkade i alla fall jag artikeln. Jag hittar faktiskt ingenting i artikeln som tyder på att de vill förbjuda åsikterna.

  Vem som helst har rätt att ha befängda åsikter. Skilj på det och att man ska ha rätt att tuta i våra barn dylikt strunt!

 • Anders_S

  thomas: Du och jag tolkar uppenbarligen artikeln olika. Men eftersom jag inte är ensam om att tolka den på mitt sätt så känenrjag att jag har fog för det jag skrivit.

 • JemyM

  Jag ber om ursäkt för att min första kommentar blev uppdelad och knepig. Vad som följer är förhoppningsvis lättare att läsa:

  ID är inte en vetenskap, inte heller är det ett införande av kritiska åsikter. ID är en politisk agenda för att infoga en kil mellan kyrka och vetenskap (sök på Internet efter ”Wedge Strategy”) för att på sikt reformera kulturen. Medan all skolutbildning bygger på noggrant beprövade fakta och kritiskt tänkande så försökte ID att ta sig till skolbänken genom politiskt påtryck.

  ”Det kan aldrig hända här” är ett uttryck för ignorans. Kreationiströrelsen är inte en förvirrad och lättgenomskådad rörelse. Det är en spjutspetsad politisk agenda med mycket effektiva argument, i synnerhet för den som redan är partisk till kristendomen.

  Så här fungerar strategin:
  Steg Ett: Någon eller några motsäger sig ett kärnämne (Biologi) och använder sig av språk som låter logiskt för en oinsatt (”Evolution är en Teori, inte Fakta”. För dem som inte vet den enorma skillnaden på teori och vetenskaplig teori är detta ett mycket giftigt argument.)
  Steg Två: En antik myt hålls upp och presenteras som ett bra vetenskapligt alternativ. Man använder sig åter igen av språk som låter logiskt för en oinsatt (Visst skall vi lära barnen alla sidor och värdet av kritiskt tänkande? Att kritiskt tänkande redan är ett grundkrav för alla högre betyg omnämns inte.)
  Steg Tre: Självutnämnda experter skapar en misstro där ingen misstro existerar och förvrider begreppen. (T.ex. ”Tror du verkligen att allt vackra i naturen kom fram ur en slump?” vilket är ett argument taget ur luften, Evolution bygger på naturligt urval, inte slumpen.)
  Steg Fyra: Vetenskapsmän blir utmanade till att debattera ”problemen”. Om de säger nej blir det bara bättre, för då är de ”skrämda” i att bemöta kritiken. (De vågar inte möta SANNINGEN!)
  Steg Fem: Linjen mellan utbildning och ignorans växer. Barn lärs upp att vetenskap och utbildning handlar om lögner och förvrida sanningar och uppskattar att man fått veta sanningen av kyrkan. Dessutom lärs de upp att utbildningen hatar gud och därför godheten/moralen.

  Kreationiströrelsen har skapat kraftiga problem runt om i USA där klyftan mellan vetenskapen och religionen endast växer. Man har lyckats att få elever att förakta Biologin och i många fall hela naturvetenskapen. Föraktet mot skola/utbildning leder på sikt till att färre vidarutbildar sig och hämmar sålunda den vetenskapliga traditionen.

 • Thomas

  Visst, tolkningen är fri. Men vad i texten gör att du tolkar den som en hot mot åsiktsfriheten?

 • Z

  ID tål inte kritisk granskning. Kritisk granskning är ett måste i dagens skola, enligt ett vetenskapligt synsätt. Det enda hotet mot detta är friskolorna och deras insynsbefriade miljö ( insynen är iaf. begränsad ). Lösningen är inte att förbjuda undervisningen utan istället motverka friskolor, definitivt religiösa friskolor.

  Men, för en gångs skull skiljer sig mina åsikter från Svenssons, jag tolkade artikeln på ett positivare sätt, som att det handlade främst om vad som lärs ut i skolor. På det ämnet är jag själv väldigt insatt efter ett gäng års studier..

 • Anders_S

  Thomas och Z: Jag läste artikeln igen. Det verkar som att jag (i likhet med Anders Björnsson) övertolkat deras inställning till det hela. Och därmed dragit för vittgående slutsatser. Och att deras inställnin bara gäller skolans värld.

  Blogge Bloggelito dömer ut Bjrönssons argument för att ahn är kristen. Det är jag inte beredd att göra. Jag tycker fortfarande Björnsson har flera poäng.

  I övrigt kan jag hålla med Z om att det stora problemet är de privata skolor som religiösa organsiationer driver. Där kan sådant som kreationism läras ut.

 • Thomas

  Vi är helt överens om de religiösa skolorna.

 • JemyM

  Detta är inte USA, detta är Europa.

  Teachers ‘fear evolution lessons’
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7028639.stm

  Jag läser själv upp kurser på komvux just nu och ja de religiösa stör redan utbildningen i inte bara Biologi utan även Geografi. Jag är där för att lära mig, inte höra min lärare argumentera med religiösa.

 • jacobmolen

  Men allvarligt, ”motverka religiösa friskolor”? Återigen populistisk osaklig smörja. Religiösa friskolor har fortfarande ett ansvar inför skolverket. En skola som bryter mot skolverkets reglementen tvingas avsluta sin verksamhet oavsett om den är religiös eller sekulär. Att grundlöst ge sig på religiösa friskolor med spekulativa argument som ”där kan ju kreationism läras ut på allvar” är arrogant och förnedrande mot den mångkulturella process som Sverige genomgår samt intellektulla hederlighet som finns i sekulära såväl som religiösa friskolor.

 • RedA

  jacobmolen, nu skall jag komma med ett sånt där pang i skallen inlägg som jag annars försöker undvika. Jag kan helt enkelt inte låta bli och det är ju gratis att skriva här.

  Du nämner den”…intellektulla hederlighet som finns i sekulära såväl som religiösa friskolor.”

  Vilken intellektuell hederlighet är det de religiösa friskolorna skulle kunna stå upp för? Om det saknas verkliga (inte ID och annan kvasivetenskap) vetenskapliga och förnuftsmässiga bevis/argument för att gud finns, och det kanske tom är så att de som finns, motsäger en sådan existens, hur kan man då sägas vara ”intellektuellt hederlig” om man måste undervisa i denna vetenskap och samtidigt kalla sig troende?

  Troende som försöker få sin religiösa syn att stämma med den moderna, förnufts- och vetenskapsbaserade synen, ser sitt religiösa utrymme krympa mer och mer. En del får inte ihop det, slår bakut och regredierar till fundamentalism.

  Att skolverket skulle klara av att hantera situationen, ser jag närmast som ett skämt. Det är en övermänsklig uppgift att bevaka alla skolor och de kan endast skrapa på ytan. Liksom jemym anser jag att det är ignorant att inte ta hotet från bla ID-förespråkarna på allvar.

  Vi verkar nu tyvärr gå in i vidskepelsen och idiotins tidevarv. Å andra sidan tror jag att vi efter bara några decenniers religös repression, kommer att tröttna.
  De nya generationerna måste kanske uppleva det religiösa förtrycket själv för att totalt desillusioneras och släppa alla romantiska föreställningar om religion.
  Ett fritt och öppet samhälle där religionen inte lägger sig i vetenskapen, politiken, hur man skall klä sig, vem man har sex med, vem man skaffar barn med, vad man lyssna på för slags musik, vilka böcker man läser, vilka böcker, vem man skakar hand med, vad man skriver etc, är en förutsättningen för ett samhälle som utvecklas.

  Religion är alltid mer eller mindre hämmande för individer och samhälle, och liksom politiska rörelser förtjänar de endast fri- och rättigheter om de inte används för att hämma och förtrycka andra. Kort sagt om man kan hålla det som en privatsak.