Lönedumpning gillas av SVD

SVD slår fast att lönedumpning är ett bra sätt att göra det sämre för vanligt folk. Ett bra sätt att bekämpa arbetarklassens intressen. Genom att tillåta lönedumpning på det sätt som nu EU slagit fast att Sverige måste göra, skapas en lönespiral neråt där svenska arbetare inte kan försvara sina löner. Men ännu allvarligare är att inga arbetare i Europa kan höja sina löner på ett bra sätt. Spiralen kommer även att pressa polska och litauiska arbetares löner neråt.

I ett slag har situationen på arbetsmarknaden försämrats avsevärt för arbetarklassen i Europa och världen. Att SVD tycker det är bra att rika och storföretag gynnas är inget konstigt. Tidningen har ju länge agerat som en propagandapparat för borgerlighetens, de rikas intressen. Men att tro att arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin på något sätt skulle vara för en slags svensk modell där arbetares rättigheter försvaras är att vara naiv. Det framgick klart i det radioprogram jag hörde i går kväll att han ville försämra den svenska lagstiftningen så att arbetares och arbetarklassens rättigheter och möjligheter inskränks.

Det kan också tyckas förvånande att LO omedelbart tycks kapitulera för kapitalets intressen. Wanja Lundby Wedin uttrycker mesigt att ”vi får vidta stridsåtgärder som är proportionerliga”. Precis som om det skulle vara bra. Det enda det innebär är att man får vidta åtgärder som företagen, EU-domstolen och de rika tycker är proportionerliga. Men kanske ska man inte förvånas över LO:s eftergivenhet för företagens intressen. Det var länge sen LO och de flesta av dess medlemsförbund var fackföreningar som tog tillvara sina medlemmars intressen.

Att domstolens beslut och den borgerliga regeringens förslag till förändring av lagstiftningen faktiskt innebär lönedumpning understryks av det faktum att en del småförtagarföreträdare nu oroas över utslagning av svenska småföretag.

Intressant?
Bloggat: Jinge, Ung Vänster, Fredrich Legnemark
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, DN, AB1, AB2,

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 svar på “Lönedumpning gillas av SVD”

  1. Hur har du kommit fram till att lönedumpning är ok? EUs utstationeringsdirektiv anger att alla arbetsgivare, oavsett ursprungsland, måste följa de regler och nivåer som gäller i arbetslandet. I Sverige gäller svenska lönenivåer, kollektivavtal eller inte.

  2. ”att en del småförtagarföreträdare nu oroas över utslagning av svenska småföretag.”

    Det har dom ju redan fått känna på genom fackets orimliga, starka å närapå enkelrikktigade konflikträtt 🙂

Kommentarer är stängda.