Att prissätta allt är inte vettigt

Det finns en tendens i den kriminalpolitisk debatten att försöka prissätta liv och människor. Jag tycker detta är osmakligt för man förvandlar levande och döda människor till simpla handelsvaror. Det är en slags förakt för människan, för individen, för kollektivet. Ett förakt för mänskliga värden. Ett förakt för humaniteten när man på det sättet varufierar människor.

Det finns tendenser till en sådan varufiering i Maria Abrahamssons ledare i gårdagens SVD, Alla tycker nog att en dödsmisshandel borde kosta mer. Tendenser till en vaufiering av människan, männiksovärdet som i alla fall jag tycker är inhumant. Dessutom, alla tycker inte så. alla vill inte förvandla människan och människovärdet till varor.

Jag tycker man ska resonera annorlunda när det gäller brott. Frågeställning bör vara hur vi kan förbättra brottslingens och brottsoffrens eller i samband med mord/dråp brottsoffrens anhörigas möjligheter att få ett bra, vettigt och skötsamt liv i fortsättningen. Detta därför att en sådan inställning ligger i allas och dessutom i samhällets intresse. Det är dyrt att ha folk i fängelse långa tider och dessutom i många fall med ungdomar rent kontraproduktivt. Det händer att ungdomar är mer kriminella när de kommer ut än när de åkte in. Fängelser fungerar ibland som skolor i brott.

Naturligtvis bör även sådant som avskräckningseffekter och brottsprevention, återfallsrisker och markering av vad som är tillåtet och inte tillåtet vägas in när domar döms ut. Så görs delvis idag, men det kan bli bättre. Rättvisa för mig är inte att alla får exakt samma straff för samma brott. Rättvisa är när folk får det straff eller den vård som behövs för att personen ska kunna komma ut i samhället som en bättre och mer produktiv samhällsmedborgare efteråt.

I stället för långa straff bör man satsa på förebyggande sociala åtgärder. Det är en ur smahälelt synpunkt betydligt lönsammare satsning och det är bättre för individen att aldrig begå ett brott än att begå ett enstaka brott. Förebyggande åtgärder är både effektivare och billigare än fängelsestraff. Speciellt vad det gäller ungdomar och brott begångna av ungdomar.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, DN1, DN2, AB1, AB2,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements