Dom i hemtjänsthärva

Nu har dom fallit också i den andra hemtjänsthärvan i Södertälje. I denna härva har fem personer stått åtalade för grova bedrägerier och häleri riktade mot Södertälje kommun om sammanlagt drygt 6,7 miljoner kronor. I den första härvan föll dom för Läs mer…

Advertisements

Alla brottsdömda riskerar att återfalla i brott

I själva verket återfaller de flesta människor som dömts till fängelser i brott efter att de frigetts. Det verkar Alice Teodorescu i GP ha förbisett. Systemet som det fungerar idag är uselt och innebär i de flesta fall inte att Läs mer…

Inga enkla vägar ut ur brottslighet

Män med tung kriminell bakgrund ställs ofta inför problem när de försöker avsluta sin kriminella bana. En avhandling i kriminologi från Stockholms universitet som publicerades i våras visar att flera faktorer behöver samspela för att en person ska lyckas ta Läs mer…

Onödig administration förstör välfärden

I den gemensamt ägda sektorns verksamheter så har rationaliseringar och marknadssystem inneburit alltmer administration och byråkrati som ska skötas av de som egentligen borde ägna sig åt vård eller polisarbete. Uppföljningar, mätningar, hysterisk kontroll av påhittade mått för effektivitet osv Läs mer…

Valfrihet är värdelöst om man inte har råd att välja

Alla borgerliga debattörer, oavsett om de är socialdemokrater, moderater eller anhängare av nåt annat borgerligt parti tjatar om valfrihet precis som om valfrihet hade ett värde i sig. Men valfrihet saknar helt värde om man på grund av resursbrist, inga Läs mer…

90 procent vill ha samhällsvinst

Vi är 90 procent som vill förbjuda, begränsa eller återinvestera vinsterna i välfärden. Vi säger ja till samhällsvinst – nej till fritt vinstintresse i vård, skola och omsorg. Trots det är det nästan bara de vinstdrivna företagarna och deras lobbyister Läs mer…

Privatisering, privatisering – fusk, fusk

Det fuskas friskt med personlig assistans och assistansbidrag. Som systemet är utformat idag är det ett resultat av avreglering och privatisering. Det är som gjort för fusk. Även inom tandvården fuskas det enligt Försäkringskassan friskt. Även här kan man nog Läs mer…

Nedläggningsåklagare Ericson leder Quick-utredningarna

Thomas Quick har friats för fler av de mord han tidigare dömts för. Han har friats utan att fallen tagits upp i domstol igen. Ett förfarande som är mycket ovanligt. Det normala är att resningsmål behandlas i domstol, men det Läs mer…

Vinstdriven vård – dyrare och sämre

Vinstdriven vård ger dyrare vård. Om det råder ingen tvekan inom forskningen. USA har världens dyraset sjukvård per patient, men har inte världens bästa för alla. Dyrare för patienterna och dyrare för samhället.Utan möjligtvis bara för de med mycket pengar. Läs mer…

Vården i Sverige – en klassfråga med valfrihet för rika

På GP-debatt skriver en representant för de svenska storföretagen följande: Erfarenheten från Sverige visar att öppnandet av marknaden för vård och omsorg inte bara lett till ökad valfrihet för medborgarna utan också till fler företag och ökad nöjdhet hos patienterna Läs mer…

Rimlig sammanslagning av myndigheter?

En statlig utredare föreslår att tolv myndigheter som sysslar med frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet ersätts av fyra myndigheter. Det han föreslår är alltså inte nedläggning av Socialstyrelsens verksamhet som flera media antyder  i en rubrik utan att Socialstyrelsen är en av Läs mer…

Idiotiskt – rättspsykiatrisk vård föreslås borttaget

Brottslingar som bedöms psykiskt sjuka döms idag till rättspsykiatrisk vård. Det är rimligt. De behöver vår och inte straff. Att döma dem till fängelse är som jag ser det helt orimligt och kommer att göra svenska fängelser till helveten. Vi Läs mer…

Koppargården – konsekvensen av privat vård

Caremas äldreboende på Koppargården i Vällingby kan sägas vara ett typexempel på hur illa det kan gå när kortsiktiga vinster istället för behov får styra vårdverksamhet. Enligt en del tidigare anställda kallades Koppargården för Dödens hus då det dog gamla Läs mer…

Fint fackeltåg mot våld – men det krävs åtgärder också

Igår genomfördes ett fint och värdigt fackeltåg mot våld med anledning av mordet på Elin Krantz i Länsmansgården. Det är bar att man markera mot våld. Men samtidigt så hjälper det inte utan det krävs också reella åtgärder. Och ska Läs mer…

Kanske alla dömda borde ha psykisk vård?

Ibland funderar man på om inte alla brottslingar som dömts för allvarliga brott borde ha psykisk vård. Eventuellt är detta ogörligt av kostnadskäl, men uppenbart är att många fler än de som idag döms till psykisk vård borde dömas till Läs mer…

Centern vill öka klyftorna i samhället

Att de borgerliga partierna vill öka klyftorna i samhället är iofs ingen driekt nyhet. Det har varit uppenbart länge. Att vårdfacket är av samma uppfattning är kanske inte lika självklart eller uppenbart, men desto mer oroande. När vårdpersonalen främst ser Läs mer…

Pojken i Bjästa omhändertas enligt LVU

Det verkar vid första anblicken vara en klok åtgärd att pojken som våldtagit två flickor i Bjästa omhändertas enligt LVU. Hans föräldrar har ju faktiskt inte tagit sitt ansvar utan snarare försvarat hans beteende genom att förneka att han gjort Läs mer…

Budkavle för välfärd

Vi som undertecknat ställer följande krav gentemot regering och riksdag, landsting och kommuner i Sverige. •    Använd våra skattepengar till välfärd – inte till vinster i privata företag! Avbryt privatiseringen inom välfärdssektorn. Vinstdrift och fri etableringsrätt för vinstdrivande företag bör Läs mer…