Konsekvensen av borgarnas bostadspolitik

Konsekvensen av borgarnas bostadspolitik börjar nu visa sig. Det blir färre bostäder och framförallt färre bostäder för fattiga och vanliga människor. Att detta skulle bli resultatet av privatiseringar, borttagande av subventioner för bostadsbyggande osv var förutsägbart. För överallt där alliansregeringens recept prövats tidigare har de fått sådan konsekvenser. Ett sådant exempel är New York.

När fler bostäder blir bostadsrätter och det blir allt färre hyresrätter minskar möjligheterna för vanligt folk att hitta bostad. Priserna går upp och situationen blir än värre. Genomförs marknadshyror ovanpå detta så kommer problemen ytterligare att öka. Det kommer att bli än svårare att hitta bostad för folk utan tillräckligt med pengar. Den borgerliga bostadspolitiken leder alltså till ökad klyftor i Sverige. Fattiga blir hänvisade till andrahandskontrakt, att hyra rum, bo i industri- och kontorslokaler, att bo kvar hemma hos föräldrarna osv. De som har pengar kan välja som de vill. Klassklyftorna ökar.

Intressant?
Bloggat: Kulturbloggen,
Borgarmedia: SVD,
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements