Det här med skatter

Jag har skrivit det förut, det finns inget självändamål med höga skatter eller skatter. Kan man minska skatterna så har jag inget mot det. Kristdemokraterna vill höja bensinskatten. Något som missgynnar landsbygden.

Jag tycker det är bättre att ta bort reseavdragen. Något som slår mot den mest omfattande biltrafiken. Pendlingen till och från storstäderna. En trafik som realativt lätt kan ersätats med kollektivtrafik istället. Vilket är positivt för klimatet. Betydligt bättre för klimatet än KD:s förslag om individuella utsläppsrätter. En ur alla synpunkter bättre åtgärd än kristdemokraternas förslag alltså. Och kanske vi kan sänka en skatt i det läget, istället för att höja som KD vill.

Moderatkvinnorna vill att ensamstående ska få dra av på skatten. Jag tycker att en bättre väg at gå är att se till att alla tjänar så mycket på sitt arbete att man kan försörja sig utan problem. PJ Anders Linder i SVD vill att vi ska återinföra det system vi en gång hade i Sverige, skatt efter försörjningsbörda. Det tycker jag låter som ett bättre förslag än moderatkvinnornas.

Överhuvudtaget tycker jag att olika avdrag från skatten, av diverse olika anledningar, ska tas bort. Istället kan man sänka skatten i första ledet. Så undviks också onödig byråkrati.

Kulturministern vill sänka reklamskatten. Det tycker jag är en dum idé däremot, även om jag principiellt inte har något emot sänkta skatter (förutom om det handlar om sänkta skatter för höginkomsttagare så som fallet varit med förmögenhetsskatten och fastighetsskatten). Alla pengar som idag läggs ner på reklam kan istället användas till miljöförbättrande åtgärder i stället för det som är syftet med reklamen, ökad konsumtion som bidrar till att öka klimathotet och växthuseffekten. Mer reklam är helt enkelt dåligt för människan och miljön. Men jag kan hålla med om att reklamskatten , som den är utformad idag, inte är rättvis.

Intressant?
Borgarmedia: SVD, DN1, DN2, DN3, HD,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Skatt efter försörjningsbörda är en tanke. Hur vore det med inkomst efter försörjningsbörda också? En gång i tiden kunde åtminstone tjänstemannen kliva in till chefen och underdånigst be om löneförhöjning pga giftermål eller utökning i familjen. I viss mån uppfylls detta genom barnbidrag, men man kan ju tänka sig andra lösningar kanske?

  • Mats

    Är det inte dags att avskaffa bilskatten och lägga skatten istället på bränslet?

  • TA

    Reklam handlar i hög grad om manipulering, jag kan inte komma på någon direkt positiv effekt för konsumenterna, som är dom som betalar reklamen i slutändan. Tex är gratistidningar givetvis inte gratis, skillnaden ligger bara i att du istället får betala det när du köper varor av dom företag som annonserat. Jag tror nog att det vore en ide att fundera på att förbjuda reklam överhuvudtaget, konsumenterna skulle inte förlora något alls eftersom det är dom som får betala för det ändå i slutändan. Konkurransen skulle i högre grad bli beroende på varornas kvalitet snarare än marknadsföringen, till konsumenternas gagn. Den direkta konsumtionshetsen skulle nog också minska vilket jag tror skulle vara övervägande positivt på sikt. För att inte tala om hur jävla skönt det vore att slippa all jävla reklam! Tyvärr vore det nog lite svårt att få till i praktiken i och med att företagen kommer försöka gå runt det på alla tänkbara vis, men även en minskning vore nog så bra.

    Men sannolikheten för att det skulle gå igenom EUs regelverk är mindre än en paddas överlevnadschans i mitten av sahara.