Högermiljöpartiet

Miljöpartiet är numera ett högerparti. Ett borgerligt parti. Helt öppet, utan skrupler och utan återvända. Dessutom är det ett parti där ideologinblir allt mindre viktig. Istället är det möjligheten till makt som är viktig. LOkalt har miljöpartiet av den anledningen allierat sig med vem som helst. Ibland med högerpartieer, ibland med socialdemokrater.

Att man inte längre kräver utträde ur EU är ingen anledning till att betrakta miljöpartiet som höger. Inte är det frågan om betyg i skolan som är avgörande heller. Det är helt andra saker som avgör. Det rä sådana saker som att partiet omhuldar privatisering av skola, vård och omsorg. Öerallt där de har makt lokalt går de den vägen. Numera gör de så även på riksnivå.

Partiet styrs inte längre av idéer och ideologi utan enbart efter hur man ska kunna få så mycket makt som möjligt. Oberoende av vilken politik som bedrivs. Eller kanske snarare så ser man till att det bedris en politik som gynnar medelklassen och småborgarna. En politik som oftast missgynnar arbetarklassen och de fattiga i samhället. Men precis som när det gäller socialdemokraterna, åtföljt av en retorik som hävdar nåt annat. Man är mot förmögenhetsskatt och vill i likhet med socialdemokraterna inte ha några större förädringar i det fastighetsskattesystem som gynnar de allra rikaste. Man accepterar ett konstgjort budegettak utan egentlig koppling till verkligheten. Sammantaget blir resultatet att miljöpartiet är ett borgerligt högerparti.

Samtidigt har utvecklingen gjort att socialdemokraterna och miljöpartiet alltmer överger samarbete med vänsterpartiet. Vänsterpartiet har inte varit med i gemensamma förslag som exempelvis om FRA. I det läget så är vänsterpartiets alternativ att istället gå åt vänster som jag ser det. När alla andra blir högerpartier så finns det utrymme på vänsterkanten. Det har visats av SP i Nederländerna, LCR/NPA i Frankrike och Die Linke i Tyskland.

Intressant?
Bloggat: Birger Schlaug1, Birger Schlaug2, Pooma, Dagen, HD,
Borgarmedia: SVD1, SVD2, DN1, DN2, DN3, DN4, SDS,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements