Man kan ju kalla det misskötsel

Men det handlar delvis om andra saker. När stora privata vårdföretag äger sjukvårdsinättningar handlar det inte om att de av misstag missköter saker. Utan att de på grund av jakten på snabba och kortsiktiga vinster exempelvis har för lite personal och med flit undviker att göra vissa saker.

I andra fall handlar det om att de som driver inrättningar inte är tillräckligt kompetenta och att detta leder till misskötsel. Låt oss kalla det misskötsel, men det handlar om privata vårdföretags jakt på kortsiktiga vinster och om privata vårdgivares inkompetens och olämplighet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Advertisements
  • Och det vidrigaste av allihop är att dessa privata vårdbolag anser att det är deras företagshemlighet hur gamla och sjuka behandlas, trots att det är vi skattebetalare som betalar.
    Det vidrigaste av alltihop är att personalen i dessa bolag ska ”vara lojala mot företagen”, inte mot oss skattebetalare som betalar för verksamheten.

  • Peter

    Vad är syftet med artikeln? Seriöst granskande? Nej,Fackets syfte är att ragga medlemmar och det gör man bäst på kommunalt drivna vårdinrättningar med lågutbildad och underbetald personal.Att påstå att Kommunal bryr sig om hur skattepengarna används är absolut inte övertygande.Se bara på alla strejkhot.
    Vad har den kriminella förskolan Bismilahi med vårdföretag att göra?
    Kommunal skall inte utge sig för att vara en granskande myndighet.Syftet är enbart att ragga medlemmar – inget annat.