Gängkrig – US-amerikanska vapens betydelse

Det diskuteras ofta om USA:s vapenlagar och dess betydelse för den höga mordfrekvensen i USA och dess betydelse för skolskjutningar. Det har påpekats några gånger (i exempelvis Michael Moores film Bowling for Columbine) att det finns fler vapen i exempelvis Canada och Sverige. Men i de senare fallen handlar det om jaktvapen och i fallet USA mer om olika typer av handeldvapen inklusiver automatvapen.

Men USA:s många vapen orsakar inte bara många mord i USA, skolskjutningar och liknande utan även skador i andra länder (då bortser jag nu från USA:s olika militära angrepp på andra länder). Genom att det är så lätt att komma över handeldvapen och automatvapen i USA så inebär detta att USA blivit den viktigaste källan för vapen till gängkrig i angränsande länder. Detta gällde under bikerkriget i Quebec såväl som under det nu pågående gangsterkriget i Mexico.

Gängkriget mellan olika gangsterkarteller i Mexico har krävt över 7 000 döda under 16 månader. 90% av de vapen som används kommer från USA. Majoriteten är legalt inhandlade automatvapen och handeldvapen som smugglats över till USA.

Den andra vägen smugglas narkotika av olika slag och det är kontrollen över denna smuggling som gängkriget i Mexico handlar om. Ett gangsterkrig som alltså sker med vapen från USA och som börjat spilla över till USA självt. Nåt som fått USA att börja förstärka gränskontrollerna och att bygga murar längs gränsen. Det senare är också direkt riktat mot flyktingar från olika länder i Latinamerika.

USA:s ansvar för gängkriget i Mexico ligger inte bara på vapensidan. Utan den ligger också på efterfrågesidan. Det är den stora marknaden för narkotika i USA som gjort att drogtrafiken genom Mexico är så profitabel och så intressant att kontrollera. En stor marknad i USA som i sin tur beror på den sociala misär som många människor i USA lever i och under.

Ett mer jämlikt USA skulle alltså inte bara gynna de fattiga i USA utan också de fattiga i många andra länder. Hårdare vapenlagar i USA skulle förmodligen inte bara innebära färre mördade i USA, utan även på sikt färre mördade i grannländerna. Så grundläggande sociala förändringar i USA skulle vara bra för hela närområdet och i många fall även för många avlägsna länder.

Intressant?
Läs mer: Fokus, Arbetaren,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements