Effektstyrt polisarbete istället för pinnräkning

Idag styrs ofta polisarbetet genom att räkna pinnar. Det innebär att det som mäts är hur många personer polisen lyckas sätta dit. Ju fler, desto bättre. Denna typ av styrning tar ingen hänsyn till om brotten som personer åker dit för Läs mer…

Skulle hårdare vapenlagar minska skjutandet?

Det är i alla fall vad Sven-Åke Lindgren, professor i professor i sociologi och expert på kriminalpolitik och brottsprevention menar att hårdare vapenlagar är nödvändigt för att komma till rätta med skjutandet. Det är möjligt att han har rätt, men jag tvivlar Läs mer…

Det skjuts mer i svenska storstäder än i andra nordiska städer

I svenska storstäder skjuts det mer än i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Den totala mordfrekvensen är dock inte högre i Sverige än i de andra nordiska länderna, snarare lägre, speciellt i jämförelse med Finland där det mördas 2-4 gånger fler än i Läs mer…

Tuffare vapenlagar stoppar inte gänguppgörelser

Det har varit en del uppmärksammade gänguppgörelser i Göteborg under hösten. Flera personer har mördats med skjutvapen och många andra har beskjutits och ibland skadats. Igår sköts 4 män i Tensta i Stockholm. Den här typen av dåd utförs med Läs mer…

Tullen beslagtar fler vapen

Tullverket beslagtog ifjol totalt 54 skjutvapen, vilket är en ökning jämfört med 2011. Ungefär hälften av skjutvapnen hittades i postförsändelser från utlandet. Under 2012 stoppade Tullverket totalt 54 skjutvapen, vilket ska jämföras med 38 stycken 2011. Antalet beslagstillfällen var däremot Läs mer…

Innebär skärpta vapenlagar minskat antal mord i USA?

För att kunna svara på den frågan måsta man först ta reda på om det finns ett samband mellan antalet mord och antalet skjutvapen. Anatelt skjutvapen i ett land är svårt att veta. Statistiken är notoriskt opålitlig i många länder, Läs mer…

Gängkrig – US-amerikanska vapens betydelse

Det diskuteras ofta om USA:s vapenlagar och dess betydelse för den höga mordfrekvensen i USA och dess betydelse för skolskjutningar. Det har påpekats några gånger (i exempelvis Michael Moores film Bowling for Columbine) att det finns fler vapen i exempelvis Läs mer…

Ytterligare en tragisk massaker i USA

Vi börjar nästan bli tillvanda. Tillvanda vid att det med en viss regelbundenhet blir en skolmassaker i USA. Vilket naturligtvis är obehagligt. Orsakerna till att det händer är inte i första hand att folk har tillgång till skjutvapen. Det finns Läs mer…