Somalia – precis som i 1700-talets Sverige

Del 1 av 6 i serien Fiskare, pirater och soldater

Några av de tidiga stora finansfamiljerna i Sverige hade piratverksamhet som en del av sin affärsverksamhet. Det gällde exempelvis familjen Wijk, familjen Tham och olika ättlingar till familjen Gathenhielm. De var all verksamma i piratverksamhet och byggde delvis sin framgång på pengar ihoptjänade i denna verksamhet.

Så det som idag händer i Somalia skiljer sig inte speciellt mycket från det som ägde rum i 1700-talets Norden. Med människor som skapade sig rikedomar genom kaparverksamhet (statligt sanktionerad piratverksamhet). Det är naturligtvis inte mer acceptabelt för det, men kan kanske underlätta förståelse av fenomenet.

Noterbart är också att piratverksamheten i Somalia endast har bekämpats effektivt under den period när islamiska domstolarna hade makten fast i sina händer. När västvärlden gått in med olika ockupationer och interventioner har istället piratverksamheten ökat. Så jag tror inte på en militär lösning med fler västerländska krigsfartyg i området. Det handlar mer om den politiska situationen inne i Somalia. Något som måste lösas av somalierna själva. Utan militär inblandning från väst. Först då kan piratproblemet i området få en varaktig lösning.

Intressant?
Borgarmedia: SVD, AB1, 2, 3, EX, BLT,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Series NavigationPirater har inte alltid svultit – istället har de varit statstjänstemän >>
Advertisements
 • Fler paralleller: senare på 1700-talet var piratverksamheten i Barbareskstaterna (från Marocko till Libyen i dagens termer) besvärande. Bland annat Sverige skickade krigsfartyg till Medelhavet, alternativt betalade piraterna en slant för att de skulle hålla sig borta. Det är väl ungefär vad som sker i dag utanför Somalia. USA skickade också en marinstyrka omkring år 1800 (minns inte exakt år) för att försöka slå ut piraterna i Tripoli. Och nu är de i vattnen omkring Afrikas horn igen.

 • TB

  Med all respekt men 1700-talshistoria hör inte till dina allra starkaste sidor. Parallellen mellan Somalia och 1700-talets Sverige haltar betänkligt.

  Ända fram till Parisdeklarationen 1856 var det tillåtet för en regering att utfärda kaparbrev som gav innehavarna rätt att ge sig på företrädelsevis handelsfartyg som tillhörde en stat man var i krig med. Det var således inte bara Sverige som ägnade sig åt detta utan de större sjöfartsnationerna använde sig än mer åt detta. Sverige var nog en ”lillebror” i sammanhanget.

  Inte för att detta, med nutida synsätt, på något sätt försvarar att civila angrips i ett krig men det var ändå inte samma sak som idag sker i Somalia. Pirater av den typ som finns i Somalia förkom givetvis även i historisk tid. Något som inspirerat äventyrslitteratur och film från ”Skattkammarön” till ”Pirates of Caribian”.

 • Anders_S

  Det är klart att det inte bara var Sverige och det har jag inte heller påstått. Det finns likheter såväl som skillnader. Det var inte det jag ville påvisa. Det enda som var intressant är att det i Sverige då var respektabelt. Det kan det förstås vara i Somalia idag också. Man vet att piraterna får operera från Puntland med visst godkännande av regeringen där.

 • Pingback: Trottens Betraktelser » Vad göra åt piraterna i Somalia?()