Svenska förlag skjuter sig själva i foten

I Googles stora bokscanningsprojekt utelämnas nu svenska böcker. Detta grund av protester från en del svenska förlag och upphovsrättsintressen, även om Svenska Författarförbundet tyckt att Googles projekt var bra och att Google betalade bättre än många svenska förlag. De svenska författarna är som jag ser det förlorare och de svenska förlagen kanske är vinnare på kort sikt, men knappast på lång sikt. En annan förlorare är förstås det svenska språket.

Konsekvensen av att svenska böcker utelämnas är nämligen att böcker på svenska exponeras mindre, svenska författare får mindre reklam och vi svenskar komemr förmodligen att minska läasandet av böcker på svenska till förmån för att läsa mer på engelska. För vi all kan ju läsa engelska. I förlängningen innebär detta minskad försäljning av böcker på svenska, minskad försäljning för svenskspråkiga författare och minskade intäkter för de svenska förlagen. Som jag ser det, idel förlorare i Sverige alltså, på grund av ett idiotiskt motstånd mot den tekniska utvecklingen från profithungriga och omoderna förlagsdinosaurier.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Jan Wiklund

    Det är precis som Googles chefsjurist William Patry säger i sin nya bok Moral panics and copyright wars – dåligt skötta copyrightberoende företag använder förbud och i värsta fall rättegångar för att proppa under sviktande monopol vars produkter folk inte längre efterfrågar. Istället för att på sant marknadsmässigt vis ge folk det folk vill ha.

    Boken rekommenderas. Den borde översättas till svenska, inte minst för att författaren inte är det minsta radikal utan företräder ett helt systemkonformt ”sunt förnuft”. Det framstår mycket tydligt att i dagens politiska klimat är det överheten som är extremistisk och vi som företräder mainstream.

  • Pingback: A librarian’s views on orphan works « Christian Engström, Pirate MEP()