En Köpenhamnsdag i ekosocialismens tecken

Idag har det möte jag var i Köpenhamn för att ordna ägt rum. Det interna mötet för Fjärde Internationalen där vi skulle diskutera klimatresolutionen inför vår världskongress och klimatpolitik mer generellt. Det blev en diskussion kring övergångskrav, ekosocialism och en del annat. Vi utvärderade också den stora demonstrationen vars generella budskap kan sammanfattas i antikapitalism för världens skull. Antikapitalism för miljöns skull. Det krävs nåt annat än kapitalism för att rädda jorden och det finns ingen Planet B. Så enkelt och så svårt är det. I mötet deltog franska, belgiska, grekiska, brasilianska, brittiska och danska kamrater förutom några av oss svenskar.

Vidare deltog jag i ett möte arrangerat av Enhedslisten ihop med svenska vänsterpartiet och tyska Die Linke. Lars Ohly satt i panelen och förde fram en massa reformistiska floskler. Det var genom att förändra parlamentets sammansättnng som jorden skulle kunna räddas. Vänstern satt inne med lösningen, ingen annan. Dv en bättre kapitalism enligt Ohly, även om han inte sa exakt så. Folket, arbetarklassen och kampen för ett bättre liv existerade inte utanför parlamentet i Lars Ohlys värld. Men publiken var av annan mening. Stämningarna i publiken var klart antikapitalistiska. Något som svenska vänsterpartiet och Lars Ohly inte är. Panelen i övrigt var också svag och dominerad av reformistiska tankegångar.

Läs mer:

Ecology and the Environment

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, DN1, 2, 3, 4, GP1, 2, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements