Fler vargar borde finnas

Målet på strax över 200 vargar som finns är ett idiotiskt mål. Så få vargar kan inte garantera den skandinaviska vargstammens överlevnad på sikt. Det behövs mycket fler vargar, det behövs däremot inte skjutas av fler. Minst 500, kanske säkrare med 1 000. Min uppfattning är att det utan större problem bör kunna finnas 2 000 vargar i Sverige. När antalet vargar är i den storleksordningen så finns det en vargstam i Sverige som kommer att hålla sig genetiskt frisk och kunna överleva på sikt.

Vargjakt kommer förstås att finnas. Dels måste vargar som tar många tamdjur skjutas, dels kommer det säkert att behövas en jakt för att vargstammen inte ska växa över 2 000. De problem som kan upptå med minskat antal rådjur och älg med en vargstam i den storleken är lösbara och medför inga större ekonomiska problem för samhället, men kanske för en del enskilda jägare. Kanske kan det till och med vara en ekonomisk vinst för samhället faktiskt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Advertisements
  • profanum_vulgus

    Det finns inga belägg för att hjortstammarna skulle minska av en större vargstam.

    Man kan också tänka sig att jägarna skulle ändra sig när vi väl hade en vargstam på 2000 djur och de kunde bedriva vargjakt, precis som de ändrade sig angående vildsvinen och eventuellt är på väg att ändra sig om lodjuret.

  • Sedan får man inte glömma att även om man skulle få betala för ett ökat antal vargar med mindre rådjur och älgar så får man en friskare viltstam på köpet. Vargens jakt utövar nämligen ett helt annat selektionstryck än människans dito.

  • Pingback: Vargflock snart även nära Stockholm | Svensson()

  • Pingback: Vargar är inte ofarliga | Svensson()