De rika miljöbovarna

Rika människor kör större bilar, släpper ut mer koldioxid och föroreningar. Rika är helt enkelt större miljöbovar än andra:

I rikemanskommuner som Danderyd och Vellinge kör man smutsiga bilar. I snitt var 38 procent av alla sålda bilar i fjol en miljöbil. I Danderyd var siffran 25 procent.

Det visar en kartläggning av miljöbilsförsäljningen gjord av branschorganisationen Bil Sweden.

Organisationens vd, Bertil Moldén, ser en koppling mellan andelen bilar som släpper ut mycket koldioxid och hög inkomst.

– På Lidingö, där jag bor, finns det en oproportionerligt hög andel suv-bilar, konstaterar han.

Bilden är likartad i exempelvis Stockholmsförorten Danderyd och skånska Vellinge. Där var miljöintresset klent. Andelen miljöbilar låg på 25 respektive 30 procent. Och i Danderyd var trenden nedåtgående.

Minskade sociala och ekonomiska skillnader i samhället skulle innebära färre rika. Det innebär färre människor som har råd med dyra energislukande och miljöförstörande bilar. Social jämlikhet och utjämning är följaktligen bra för miljön.

Att rika använder kollektivtrafiken i mindre utsträckning och kör bil i större utsträckning än fattiga är också en sanning. Därmed ökar de rikas belastning av miljön ytterligare. Rika är helt enkelt ett problem. Ur många aspekter.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
 • För övrigt är det ojämlikheten som driver på hela konsumtionshysterin, säger Wilkinson & Pickett. Mycket av konsumtionen går ju ut på att demonstrera att man minsann inte hör till dom där lågstatustyperna som inte har råd med sånt.

  Wilkinsons & Picketts bok har för övrigt nyss kommit ut på svenska under namnet Jämlikhetsanden, se http://www.karnevalforlag.se/bocker/jamlikhetsanden. Rekommenderas!

 • Gustav H

  Alltså, den här argumentationen är konstig. Vad vill du ha sagt med den egentligen?

  Rimligen är det så att rika människor förorenar mer – för det gör de alldeles säkert – för att de har ekonomiska resurser att leva ett liv som medför större utsläpp. Om man skulle ändra samhället och sprida ut de här pengarna på ett större antal människor, eller vad man nu kan ha för en bild av effekterna av socialism i praktiken, så skulle det inte alls med nödtvång innebära någon nettosänkning av utsläppen. Det skulle väl rimligen bli någon slags utspridning av utsläppstopparna, men tusen fattiga som får möjlighet att köpa bilar bidrar ju också till nedsmutsning, kanske lika mycket eller mer än vad tio hyperrika skulle ställa till med. Bill Gates bankbok utdelad som årslöner till en nära oräknelig mängd låginkomsttagare skulle ju ge otroligt mycket mer utsläpp än herr MS-grundare själv kan prestera.

  Låt vara att man kanske inte vill jämna ut resurserna genom omfördelning utan minska hela kakan med sin socialism, då kanske man skulle kunna skapa minskningar av utsläppen. Men med utjämningspolitik, sällan.

  Den enda anledningen till att fattiga människor inte bidrar lika mycket till nedsmutsning är ju att de saknar resurser till att göra det. Det är ju näppeligen så att det tänks annorlunda vad gäller konsumtion när folk väl har eller tror sig ha resurser till den, det visar ju de ökade skulderna och den årligen ökande konsumtionen. För inte är det de rika som köper alla tv-apparaterna och åker på alla Thailandssemestrar – det är ju ”mannen på gatan”.

  • Anders_S

   Gustav H: Att social utjämning förmodligen är bra för miljön. Det finns flera aspekter på detta som Jan Wiklunds kommentar visar.

 • Jag

  Jag håller med. Tänk på att du själv hör till den rikaste precentilen i världen och grisar ner och konsumerar enormt jämfört majoriteten av jordens befolkning. Semesterresor till Grekland och bilåkande. Usch. Men det är väl bara ytterligare ett mänskligt drag. Man betraktar alltid sig själv som ”normal”, utmärkt bilförare osv. Ergo du är ett problem eftersom du är rik !

  • Anders_S

   Jag: I världsmåttock har du helt rätt. Jag tillhör de rikare i världen. En utjämning av det förhållandet vore bra.

 • Jag

  Kanske de vore bra med utjämning, kanske inte. Sett ur perspektivet att människor vanligtvis slutar föröka sig för att säkra sin egen försörjning på ålderns höst när inkomsterna och levnadsstandard ökar är bra ur ett miljöperspektiv eftersom det troligtvis bromsar befolkningsexplosionen. Det förutsätter ju att utjämningen går till så att de fattigaste ökar sina inkomster. Tyvärr innebär ju det ockå vanligtvis att konsumtionen och slitaget på planeten ökar.

 • Jag: Det som garanterat erfarenhetsmässigt minskar mångbarnsfödandet är jämlikhet mellan män och kvinnor. Om kvinnor får utbildning och släpps in på arbetsmarknaden, och familjerna får folkpension, går barnafödandet ner till 2-3.