Tåg och järnväg är framtiden

Men det kräver stora statliga (läs gemensamma) satsningar, återreglering av järnvägen och ett återskapande av det gamla SJ. Att det kräver statliga beslut, statlig planering och statligt genomförande vet man i det ekonomiskt expansiva Kina som är på väg att ta täten när det gäller tillverkning av järnvägsmaterial och utbyggnad av snabbtågsjärnvägar.

Sverige kan också spela en roll i detta. En planerad omställning av bilindustrin till tillverkning av exempelvis järnvägsmaterial kan genomföras, en statlig satsning på nya snabbjärnvägar och järnvägar som samtidigt inte innebär att man river de gamla är möjlig. Men bara om staten agerar. Det krävs politiska beslut och politiskt styrning för att det ska vara möjligt. Den så kallade marknaden med sin inriktning på kortsiktiga och snabba vinster kan inte erbjuda några lösningar på detta område.

Göteborgare borde kunna åka med moderna snabbtåg till städer som Oslo och Köpenhamn på mindre än 2 timmar och Hamburg eller Stockholm på neråt 2 timmar. För att det ska vara möjligt krävs utbyggnader av järnvägarna och nya tåg. Det är orimligt att vis ka behöva kuska runt med 40 år gamla tåg på 150 år gamla järnvägar där underhållet dessutom är eftersatt på grund av en idiotisk avreglering, styckning och privatisering. Bohusbanan bör förlängas vidare förbi Strömstad till Oslo. Med dubbelspår förstås. En järnvägstunnel bör byggas mellan Helsingborg och Helsingör och en ny järnväg byggas mellan Stockholm och Göteborg (Götalandsbanan).

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Anonym

    Helt rätt Svensson… Den globala uppvärmningen och den ändliga olja kräver att vi snarast fasar ut privatbilismen, utom i glesbygden, och ersätter med snabbtåg och finmaskigt järnvägsnät….

  • Pingback: Grönröd miljöutopi | Svensson()