Tågeländet fortsätter

Tågeländet som ytan tycks orsakas av vädret är egentligen orsakat av bristande underhåll, bristande snöröjning och bristande investeringar. Men orsakerna till dessa saker är i sin tur personalbrist, vinstmaximering och dålig kommunikation. En verklighet som skapats av nedskärningar med syfte att vinstmaximera, marknadsanpassning till vinststyrning istället för behovsstyrning, styckning till en rad olika bolag med vinstintressen som ska tas ut i varje led och med dålig kommunikation och oklar ansvarsfördelning mellan olika bolag och verk som resultat. Upphandling i flera led har gjort det ännu värre.  I sin tur är dess saker resultatet av en marknadsfundamentalistisk nyliberal ideologi som alla regeringar sen 1980-talet  mitt bekänt sig till.

Enda möjligheten är att återförstatliga rubbet, göra alltihop till en enda enhet igen. Som gamla statliga verket SJ alltså. Och förstås ta bort vinststyrningen och införa behovsstyrning igen. Därför ska vi också ge stöd till Tågupproret.

Läs också:

Intressant?
Bloggat: Moberg, Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Anders M

    Håller med om vart enda ord, Svensson.

    Men vår s.k. Alliansregering måste besinna sig och ta ansvar för järnvägen genom att anslå betydligt mer statliga pengar till underhåll av järnväg. Sverige anslår idag i särklass minst skattepengar av alla europeiska länder till järnvägsunderhåll – det är en ynkedom.

    Med den snåla tilldelning av anslag till järnvägen Alliansen ger, så spelar Alliansen rysk roulett med Sveriges internationella konkurrenskraft. Resultatet blir vikande statsfinanser och påspädning av massarbetslösheten.

  • Pingback: Lär av Schweiz, där går tågen i tid.visa förra | Annarkia()