Prostituerade är inte att anse som brottsoffer

Jag anser nog inte att man ska se på prostituerade som brottsoffer. Inte rent generellt. Det finns dock säkerligen många prostituerade som utsatts för brott, våldtäkt och liknande innan de blev prostituerade. Många har utsatts för sexuell övergrepp i barndom och som unga, andra har en drogproblematik. Men eftersom sexköp är ett brott kan man naturligtvis som en logisk slutsats av det se prostituerade som brottsoffer, men lagstiftningsmässigt och på andra sätt är det inte möjligt eller rimligt.

Den grundläggande orsaken till att bli prostituerad är säkerligen pengar. Bristen på pengar och bristen på försörjningsmöjligheter. Det betyder att man väljer att sälja sex av i princip samma skäl som många unga män väljer att bli kriminella. Det ses som enda utvägen ur den dålig situation. Ingen bra utväg, men ändå en möjlighet. En möjlighet som i de flesta fall visar sig vara motsatsen, man glider allt ner i en omöjlig sits och ett omöjligt liv. Precis om många unga män som blir kriminella har utsatts för misshandel och andra övergrepp som barn gäller detta även många av dem som blir prostituerade (huvudsakligen kvinnor, men en liten grupp män finns också).

Det är ur min synpunkt fel att se prostituerade som brottsoffer. Det är att generalisera för mycket. Precis som unga mäns om blir brottslingar inte är offer är inte prostituerade det. Nu ska vi dock ha klart för oss att de två inte är helt jämförbara. Jag ser inte prostituerade som brottslingar heller. Prostitution är inget brott. Varken lagstiftningsmässigt (i Sverige) eller på annat sätt. Men mekanismerna bakom att man hamnar i brottslighet eller prostitution menar jag är desamma. Men en prostituerad är i en betydligt mer underordnad samhällsposition än en kriminella. Detta avspeglar naturligtvis samhället i stort där män i allmänhet är överordnade och kvinnor underordnade. Så fungerar det naturligtvis även på samhällets botten,

Men jag menar också att det är rätt och riktig att sexköp ska vara förbjudet då det innebär att man förbjuder utnyttjande av andra människor på vissa sätt. Lagstiftningen i sig omyndigförklarar ingen som en del prostitutionsförespråkare hävdar. Däremot innebär den att vi satt upp regler för hur människor får ha sexuellt umgänge. Regler som är till för att skydda en grupp, kvinnor, som rent generellt har en svagare position i samhället och därmed lätt utnyttjas av mäktigare krafter. Och när Petra Östergren säger att man inte pratat med prostituerade är det fel. Olika undersökningar och utredningar som är gjorts visar klart att de flesta prostituerade vill lämna prostitutionen och när sexköpslagen infördes innebar det, enligt de erfarenheter jag har, att många tog chansen och lämnade.

Jag anser att varje fall av prostitution måste analyseras i sig själv och utifrån det kan man handla. Att generellt brottsofferförklara prostituerade är inte rimligt som jag ser det. Men en del prostituerade är förstås brottsoffer. Ingen tvekan om det.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements