Tynnered är en trygg stadsdel

Precis som andra förorter i Götebog så är antalet anmälda brott lågt. I Göteborg är brottsligheten i förorterna lägre än i många andra jämförbara områden i  Sverige. Det betyder att Tynnered är en trygg stadsdel. Precis som backa, Hammarkullen, Hjällbo, Biskopsgården och Länsmansgården. De oroligheter som några nätter plågat Tynnered förändrar inte detta. att Tynnered är en trygg stadsdel alltså.

Men det finns stora problem i Tynnered. Problem av social natur, ohälsan är högre än snittet i Göteborg med mera (Ängås är området runt Smaragd- och Briljantgatorna):

SDN Tynnered är arbetslösheten och ohälsotalet högre än kommunen i snitt och utbildningsnivån lägre. Inkomsten är dock genomsnittligt högre. Detta ändras rejält när man studerar delområden, i Ängås är alltså arbetslöshetsindex 163,7 och ohälsotalet 184,1 att jämföra med index på 100 för Göteborg som helhet. Index för medelinkomsten är 82,9 och index för eftergymnasial utbildning är 64,9. En situation som är betydligt sämre än i Göteborg som helhet. Situationen är densamma i Grevegården.

Detta är bakgrunden till oroligheterna i Tynnered. Det handlar om klass, om fattigdom, om ojämlikhet och klassklyftor. Det är saker som bara kan avhjälpas med social åtgärder. Med mer resurser till förskola, skola, fritidsaktiviteter. Polisiära insatser kan inte få slut på ungdomarnas missriktade brännande av bilar eller stenkastning. Möjligtvis kan polisen förhindra dem en tid, men sen dyker de upp igen. I all fall så länge som klyftorna, segregation, utanförskap och liknande ökar i Sverige. Och ökar gör det, på grund av den politik som den borgerliga svenska regeringen för.

Betyder detta resonemang att man friskriver de enskilda individerna från ansvar för sina handlingar. Naturligtvis inte. Varje individ har också ett vala, oberoende av sin sociala situation. Man kan välja att agera destruktivt och meningslöst, man kan välja att inget göra eller rädda sig själv och man kan välja att organisera sig kollektivt för att ta kamp mot orättvisorna som är det som i grunden orsakar problemen. Så den enskild har ett ansvar, ett ansvar för sina handlingar och för de val man gör. Men det förändrar inte att det viktigaste är att åtgärda de sociala orättvisor som är bakgrunden till de bilbränder och oroligheter vi sett i Tynnered.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Anonym

    I princip har du rätt, med det som händer skapar känslomässig otrygghet hos folk. Du har rätt om de långsiktiga åtgärderna förstås. Och om det individuella ansvaret, bra skrivet.

    Mer föräldrar ute också rätt. Men även där finns en långsiktig åtgärd. Blanda bostäder och arbetsplatser. Då kan man se till att det finns vuxna omkring ungdomarna. Använd även de arbetslösa som vuxenresurs i skolan och i bostadsområdena.