Alkoholen är inget större problem bland unga

Det finns ingenting som tyder på att ungdomar i dagens Sverige dricker för mycket. En del gör det förstås, men de flesta inte. Varken drogvaneundersökningar, brottsstatistik eller stora undersökningar om brottsutsatthet eller undersökningen om ungas sex (Ungkab) tyder på att alkohol spelar en stor och negativ i ungdomars liv rent generellt. Det är alltså en ren lögn att som tre debattörer i SVD gör, påstå att alkoholen flödar fritt bland ungdomar. Den må vara lätt att få tag på, men den flödar inte fritt. Ungdomar är mycket smartare, bättre och klokare än vad debattörerna i SVD påstår.

I själva verket är det så att alkoholbruket bland ungdomar minskat sen sekelskiftet. Det står klart om man läser CAN:s rapporter om drogbruk. Dessutom har drickandet av sprit minskat och ersatts av en viss ökning av öldrickandet. Med minskat alkoholbruk bland ungdomar borde vi också få minskad brottslighet. Och så är det också, brottsligheten såväl som våldsbrottsligheten i Sverige minskar (med vissa undantag, det finns en ökning av anmälningar om grövre våld och våldtäkter, men en minskning av antalet anmälningar av andra typer av våld).

Ungkab, undersökningen av ungdomars sexvanor visar att ungdomar i stort har ett bra sexliv, sexdebuten sker i nykter t tillstånd och inget tyder på en negativ inverkan av ett utbrett alkoholbruk. Ett utbrett missbruk av alkohol finns alltså helt enkelt inte. Det visar såväl drogvaneundersökningar, sexvaneundersökningar och undersökningar om ungdomsbrottslighet. Alkohol är helt enkelt inget större problem bland unga. Utom för ett fåtal då. Innebär det då att cannabis (hasch och maja) skulle var den vanligaste drogen bland unga som DN påstår. Knappast. Man övertolkar det faktum att cannabis är vanligare bland de som tas in på Maria Ungdom. Vilket ju knappast är en representativ grupp på något sätt.

Debattartikeln i SVD är inte seriös, den är helt enkelt bara ett utslag av den vanliga hysterin som brukar uppstå kring skolavslutningen. En hysteri som fanns redan när jag slutade högstadiet i början av 1970-talet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Niklas .

  Debattartikeln är inte något utslag av hysteri kring skolavslutningen. Det finns en berättigad oro inför skolavslutningen då väldigt många far illa av alkohol. Debattartikeln är däremot naturligtvis rent trams och ett utslag av alkoholkapitalets intresse att tjäna pengar. Alkoholkapitalisterna vill driva igenom liberaliseringar och skattesänkningar för den ”fina” och ”ofarliga” spriten, som de vill skilja från den livsfarliga ”svartspriten”. Sanningen är ju att hembränt är ett väldigt litet problem idag och att införd sprit (som för det mesta idag förs in lagligt) är pris samma som den som säljs på Systembolaget. Alkoholkapitalisterna driver samma linje som de alltid har gjort, men nu försöker de påstå att de bryr sig om ungas hälsa. Det är äckligt!

  Det som påverkar är förstås hur mycket unga dricker, och där är det glädjande som du säger att unga idag dricker mindre totat sätt än för ett par år sedan och att allt fler väljer att vara helnyktra. Det finns dock fortfarande stora problem relaterade till alkohol för unga naturligtvis, inte minst i anknytning till högtider. Och en oroande trend är polariseringen som sker, samtidigt som fler väljer att vara helnyktra dricker även högkonsumentgruppen mer än tidigare.

  Så visst krävs det insatser mot alkohol, både för barn, ungdomar och vuxnas skull. Men inte den medicin som alkoholkapitalet föreslår och vars främsta syfte är att ge dem möjlighet att tjäna ännu mer pengar på folks lidande.

  • Det dricks mindre. Huruvida fler väljer helnykterhet vet jag inte. Men en orsak till minskat drickande är förmodligen högre andel ungdomar från familjer med muslimska traditioner.

   Alkoholmissbruk innebär stora problem. Naturligtvis. Men det övervägande antalet unga använder inte alkohol på ett problematiskt sätt.

 • Niklas .

  Jag håller med. Det beror först på vad man menar med ”problematiskt sätt”, för det är väl ingen som någonsin påstått att majoriteten av unga har alkoholproblem. Däremot tycker jag att det är problematiskt i sig när ungdomar dricker. Men det är vad som än sägs inte ungdomars drickande som orsakar samhället mest problem utan vuxnas drickande.

  Poängen med kommentar var dock att artikeln inte alls handlar om någon ”moralisk hysteri” utan om alkoholkapitalets intresse av en liberaliserad alkoholmarknad.

  • Jag tror att en liberaliserad alkoholmarknad inte spelar så stor roll. Personligen är jag ändå anhängare av monopolet. Jag uppfattade dock artikeln som moralism. Det är möjligt att jag gjorde en överdriven tolkning där, men det känns inte så.

   Inte heller tycker jag att ungdomar dricker speciellt mycket (undersökningarna visar också att de inte gör det)

   • Niklas .

    Anders:
    Jag tror att regleringar på alkoholmarknaden och skatter gör väldigt stor skillnad. Därom är forskarvärlden i princip enig (att det finns väldigt starka ekonomiska intressen emot regler och skatter gör naturligtvis att debatten ofta ser annorlunda ut).

    Intresset ljuger aldrig. Samtliga som skrivet artikeln är företrädare för alkoholindustrin och har direkt vinning av att alkohol blir billigare och mer lättillgängligt. Deras politiska strategi är att rikta in sig på hembränt och ”smuggelsprit”, dels för att denna alkohol naturligtvis konkurrerar med deras egen, men också för att de samtidigt framför krav på sänkta alkoholskatter som ett sätt att motverka svartspriten. Det som gör det intressant för dem är naturligtvis att sänkt skatt gör att de kan sälja mer. Det är viktigt att kunna genomskåda debatten.

    • Nej, det tror jag inte. Då skulle det drickas mycket mer i länder med låg skatt och utan regleringar än vad det gör. Sen beror sådant också på kulturella mönster, men uppenbarligen händer något i Sverige med detta då det blivit lättare att få tag på alkohol samtidigt som drickandet minskar.

     • Niklas .

      Nu talar du ju mot dig själv. Ja, det finns länder med mindre regler och skatter än Sverige som har låg alkoholkonsumtion, men det beror ju precis som du säger på kultur och vad som är social accepterat. Regler och skatter existerar naturligtvis inte i ett vakuum och är naturligtvis inte det enda som påverkar. Kultur, sociala mönster, religion, ekonomi, osv spelar naturligtvis också roll.

      Om vi ser på vad vi vet så säger dock alkoholforskningen att de effektivaste sätten att minska alkoholkonsumtionen och därmed skadorna är tillgänglighetsbegränsning (t.ex. monopol), skatt och åldersgränser. Det är därför som den svenska alkoholpolitiken bygger på detta. Om vi ser till den faktiska statistiken och hyfsat jämförbara länder så har Sverige den mest restriktiva alkoholpolitiken i EU och den nästlägsta alkoholkonsumtionen av alla länder. 

      Det är sant att alkoholkonsumtionen minskat det de senaste åren och det är ett intressant trendbrott. Jag vet inte vad det beror på, men det blir intressant att försöka analyser framöver. Som du säger är det svårt att koppla det till alkoholpolitiken. Det är dock viktigt att komma ihåg att den svenska alkoholkonsumtionen ökade kraftigt under 1990-talets liberalisering av den svenska alkoholpolitiken och att minskningen alltså sker från historiskt höga nivåer.