Sociala medier allt populärare

Enligt Internetbarometern för 2010 från Nordicom så har antalet människor som dagligen använder sociala medier ökat kraftigt från 2009 till 2010. På ett år har det ökat från 26 till 35%.

35 % av alla människor uppges alltså använda sociala medier varje dag. Hela 68% använder dock internet varje dag och det som används mest är mejl. 49% av svenska folket uppges mejla varje dag. Att läsa dagstidning på gammaldags pappersvis är fortfarande populärare än att sura på nätet, 75% läser en pappersdagstidning varje dag. Endast TV-tittande lockar en större andel varje dag, 86%. Radio är i princip lika populärt som internet, 70% lyssnar på radio varje dag. 19% av befolkningen uppges läsa dagstidning på nätet varje dag så än så länge håller papperstidningen ställningarna.

De som använder nätet mest är fortfarande ungdomar:

Ungdomar 15–24 år och vuxna 25–44 spenderar i dag mer tid på internet än vad de gör framför tv:n. Den tid som ägnas åt internet fortsätter öka för varje år. 1998 var den genomsnittlige användarens användningstid mindre än en timme, 2010 är användningstiden ca 2 timmar. Längst är den genomsnittliga användningstiden bland ungdomar 15–24 år, 2 timmar och 47 minuter, och kortast bland pensionärer, 1 timme och 10 minuter.

[…]

I barn- och ungdomsgrupperna har de sociala medierna på internet och nya medietekniker haft stor genomslagskraft under senare år men den populäraste ”medieaktiviteten” bland barn 9–14 år är fortfarande att se på tv, 91 procent, att läsa böcker, 57 procent, följt av datorspel, 43 procent och sociala medier 40 procent – bland flickorna är andelen som läser blogg 15 procent och bland pojkarna tar 12 procent del av ett onlinespels community. I samma åldersgrupp läser 29 procent en vanlig tidskrift och det är 34 procent tar del av ett socialt nätverk.

Internet är en viktig del av ungdomars liv och upptar över en tredjedel av deras totala medietid. Unga personer, 15–24 år, är mycket flitiga användare av de internettjänster som möjliggör kommunikation mellan flera användare och de sociala nätverken har en självklar plats i deras liv. Närmare 80 procent av ungdomarna ägnar sig åt sociala medier en vanlig dag – av dessa kommunicerar 73 procent via något socialt nätverk, t ex Facebook (se tabell 21). Bland ungdomarna är skillnaderna mellan pojkar och flickor mycket tydliga vad gäller internetanvändningen. 44 procent av flickorna läser blogg och 37 procent ser på videoklipp. Bland pojkar i samma åldersgrupp ser 54 procent på något videoklipp och 51 procent använder messenger.

När det gäller just sociala medier så tycks bloggläsandet ha stabiliserats på omkring 12%:

Deltagandet i bloggsfären ökade från 7 procent 2008 till 12 procent 2009. Årets Internetbarometer antyder att bloggläsandet har stabiliserats på den nivån. Andelen bloggläsare är högst i åldersgruppen 20–24 år (33 procent) och bland studerande (32 procent). I samma grupper har omkring 5 procent skrivit i en egen blogg. I gruppen flickor 9–17 år har andelen bloggläsare minskat från 35 procent 2009 till 27 procent 2010, medan andelen som skriver i egen blogg ökat från 10 till 14 procent en genomsnittlig dag. Samtidigt som ökningstakten i bloggläsandet har stabiliserats har andelen som tar del av sociala nätverk t ex Facebook ökat från 17 till 30 procent en genomsnittlig dag. Den sociala nätverkaren har en äldre åldersprofil än bloggaren, 73 procent i åldersgruppen 15–24 år och 20 procent i åldersgruppen 45–54 år deltar i ett socialt nätverk, t ex Facebook.

Intressant är att bloggläsande är vanligare bland unga än bland äldre och att det äldre heller ägnar sig åt sociala nätverk som Facebook. Pojkar ägnar sig åt datorspel i betydligt större utsträckning än flickor. Men även dataspelande på nätet har en social dimension:

I befolkningen har 54 procent av pojkarna och 31 procent av flickorna i gruppen 9–14 år spelat dator-/tv-/internetspel en vanlig dag. Bland spelarna är actionspel och äventyrsspel är de populäraste spelen bland pojkarna och flickorna spelar ofta rollspel eller pusselspel (tabellerna 30 och 31). Att datorspel även har en social dimension märks bland pojkar 9–14 år av vilka 12 procent har tagit del av något onlinespels community en vanlig dag.

Intressant?
Borgarmedia: DN, SVD, GP1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements