En bild av Göteborg det gångna året – mutaffärer och gangstermord

Göteborg är en mycket trevlig stad med en brottslighet som i internationella jämförelser är mycket låg. Men i en svensk kontext så har staden som varande den näst största en högre brottslighet än genomsnittet i landet. Det gäller alla de tre stora städerna faktiskt. Men Göteborg är lite speciellt. I Göteborg frodas den så kallade göteborgsandan, en politisk praxis som innebär att många politiska beslut fattas vid sidan av de demokratiska kanalerna och bland kompisgäng på informella möten. Så har det varit sen 1700-talet minst så det är inget nytt, inget som kan kopplas till nåt enskilt parti eller betraktas som nåt nytt.

En baksida av denna politiska kultur är naturligtvis ett demokratiskt underskott, en annan baksida är att möjligheterna till korruption blir stora. När Göteborgs politiska kultur, göteborgsandan, parats med den nuvarande regeringspolitiken med privatiseringar, uppstyckning och upphandlingar av kommunala och regionala tjänster och verksamheter så har riskerna för korruption och mutor ökat än mer. En del av detta har avslöjats av inblandade företag själva, polis eller media. Resultatet har blivit en lång rad korruptionsskandaler i kommunala bolag och förvaltningar, bland privata byggbolag och tjänsteföretag. Men det finns säkert en hel del mer än det som avslöjats.

Förutom korruptionsbrottsligheten så öppnar göteborgsandan parat med den nyliberala marknadshysterin som innebär privatiseringar, upphandlingar i fler led för ökad brottslighet.. När lägsta anbud vinner blir svartjobb lukrativt i viss branscher eftersom svarta löner gör kostnaderna lägre. Genom inhyrnings- och bemanningsföretag kan storföretag och småföretag då få ner kostnaderna till ett minimum genom att i slutändan använd utländska företag som betalar skitlöner eller företag knutna till organiserade brottslighet som varken betalar skatt eller vita löner. Men även en del sådant avslöjas och flera rättegångar som resulterat  långa straf för de inblandade har ägt rum under året.

Den organiserade brottsligheten har därmed fått ett område där man kan tjäna stora pengar utan någon stor risk för långa fängelsestraff. Gangstergängen som redan frodades i Göteborg har på grund av upphandlingar, privatiseringar och vinstmaximering kunnat växa än mer. Med motsättningar och skottlossningar samt mord som följder. Det finns fler kriminella nätverk och/eller gangstergäng i Göteborg än i någon annan svensk stad.

Andra konsekvenser av privatiseringspolitiken som vi sett under året är dåligt fungerande elnät, dåligt fungerande järnvägstrafik, livs- och trafikfarliga bussar, vårdfusk och vanvård inom äldrevården samt dödsfall inom ambulanssjukvården och sjukvården på grund av vinstmaximering och marknadsutsättning av precis allting.

Intressant?
Bloggat: Kildén & Åsman, Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements