Johan Lönnroth är optimistisk om världen

Den tidigare ledande vänsterpartisten, numera bara vänsterpartisten och ekonomen Johan Lönnroth är i ett debattinlägg i DN om den kapitalistiska utvecklingen, socialism och ekonomi oväntat positiv. Det är uppfriskande att läsa och jag håller med om mycket, men inte om allt (han har exempelvis fel när det gäller ägandet av företagen. Det ansiktslösa ägandet minskar, hedgefonder, private equity och sådant är inte ansiktslöst) men vill ändå cietar en del stycken från Lönnroths debattinlägg:

Klas Eklund (DN Debatt 14/1) vill ha en ny sorts kapitalism som stabiliserar finansmarknaderna, blir mer uthållig och ansvarstagande samt minskar utanförskap och segregering. Bror Perjus (DN Debatt 24/1) vill ha en vidareutvecklad blandekonomi med mer jämlikhet och som ”utesluter kapitalismens auktoritära drag”. Det är inte svårt att instämma. Men deras perspektiv är i min smak för begränsat. Kapitalismen bör avvecklas med förnuft och ersättas med den frihetligt demokratiska socialismen.

Det hänger naturligtvis på vad som menas med kapitalism. Den klassiska Marx-ska definition som Klas Eklund och jag är fostrade i är att kapitalism är ett system där kapitalister investerar pengar i fysiska produktionsmedel samt hyr in och lever på andras arbetskraft. Kapitalisten är hos Marx inte den enkla vinstmaximerande beslutsmaskin som finns i nyklassisk nationalekonomi. Han är kluven som Goethes Faust mellan maktbegär och önskan om ett gott liv i överflöd. Men som i alla teoretiska konstruktioner blir kapitalisten också hos Marx en schablonbild.

[…]

Men med tiden är kapitalismen dömd att gå under. Som Marx formulerar det i ”Kapitalet”:

Produktionsmedlen centraliseras och arbetets samhälleliga karaktär utvecklas tills produktionsprocessen inte längre ryms innanför det kapitalistiska skalet. Detta spränges. Den kapitalistiska äganderättens timma slår. Expropriatörerna blir själva exproprierade.

Marx trodde att socialismen skulle komma först när kapitalismen nått sin högsta nivå, i de mest avancerade staterna: England, Tyskland, Frankrike, kanske USA. Rosa Luxemburg kritiserade honom för det. Marx utgår, ansåg hon, från en sluten ekonomi. Men kapitalismen kan överleva så länge den har kvar en icke kapitalistisk omvärld att växa i. Dess sammanbrott kan inte komma förrän den erövrat hela världen. Därför trodde hon inte heller på socialism i ett land.

[…]

En rad studier visar på ett begränsat men tydligt positivt samband mellan anställdas andel av ägandet i företag och långsiktig produktivitetstillväxt. Allt fler företag är beroende av kundernas egna arbetsinsatser. Google, Facebook och YouTube har visserligen gjort några rika, men de är helt beroende av sina användare. Wikipedia och Linux är icke-kapitalistiska företag – eller rentav antikapitalistiska, som när Wikipedia gick i strejk inför hot om starkare lagskydd för äganderätten.

Stora industriella utvecklingsprojekt kräver allt oftare samarbete mellan företag och högskolor. En tysk eldriven bil är på gång. Den utvecklas i ett samarbete mellan universitetet i Aachen och ett 80-tal företag som tar fram en serie av moduler som bara behöver passa ihop på ett fåtal ställen. Varje företag kan bidra med en modul i nära samarbete med säljare och köpare.

[…]

World Value Survey visar att ”self expression values” vinner terräng på bekostnad av ”survival values” och i Sverige ligger vi i världstopp längs denna värderingsskala. Andra studier visar att jämlikhet hänger nära samman med välbefinnande. Experiment från olika länder – för det mesta är deltagarna studenter – visar i genomsnitt att cirka hälften beter sig kooperativt när de får spela spel med belöningar. Cirka 30 procent är mer renodlat egoistiska.

Dagens unga kommer i allt mindre grad att låta sig styras av kapitalistiska eller statsbyråkratiska hierarkier. De bygger nätverk och förvaltar själva sina företag. Det finns ingen kungsväg mot målet. Bara miljoner små stigar. Det kommer säkert att ta något sekel innan vi når den frihetliga socialismen.

När du läst mina utdrag ur Johan Lönnroths inlägg kan ni fortsätta med att läsa hela debattinlägget. Det är kul när något andas en positiv inställning till livet och utvecklingen.

Intressant?
Bloggat: Sjöstedt,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements