Jämställdhet som innebär ojämlikhet

Självklart innebär inte jämställdhet alltid ojämlikhet. Oftast går jämlikhet och jämställdhet hand i hand. Det finns också ett klart orsakssamband genom att mer jämlika samhällen också är mer jämställda. Med jämlikhet följer jämställdhet. Men omvänt är inte alltid så självklart. Med jämställdhet följer inte alltid jämlikhet. Det kan illustreras med frågan om barn.

När det gäller barn vill jag först också slå fast att det inte är en mänsklig rättighet att få barn. Man har inte rätt att få barn, utan barn har rätt att ha bra och lämpliga föräldrar. Föräldrar har däremot ingen rätt att ha bra och lämpliga barn.

Idag kan kvinnor få barn på det traditionella sättet. Samlag med en man och därefter 9 månaders graviditet och sen förlossning. Dessutom kan man bli gravid genom konstgjord befruktning. Vidare kan man få barn genom att adoptera eller köpa plats i nån annans livmoder (surrogatmödraskap). Av de två senare alternativen så är adoption bara tänkbart för socialt välanpassade familjer som lever enligt socialt accepterade normer  och att hyra nån annans livmoder är något som är förbehållet folk med mycket pengar.

Biologiskt finns det en gräns för hur länge kvinnor kan få barn. För män kan man i praktiken säga att det inte finns nån biologisk gräns förutom döden. Idag kan dock kvinnor kringgå den biologiska gränsen genom att frysa ner ägg. Det är dock något som är förbehållet endast rika kvinnor. Det betyder att något som kan betraktas om en ökning av jämställdheten i samhället då även äldre kvinnor med hjälp frysta ägg få egna barn i likhet med äldre män innebär en ökad ojämlikhet. För möjligheten att få barn som äldre kvinnor är något som bara berör rika kvinnor. Jämställdhet i dessa fall innebär ingen ökad jämlikhet utan motsatsen. Däremot skulle det hela inte vara nåt problem i ett jämlikt samhälle. Där skulle alla kvinnor ha råd med att frysa sina ägg och jämlikheten skulle därmed bidra till ökad jämställdhet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements