Illusionslöst om krig

Boktips
Morgondagens krig
Wilhelm Agrell
Ordfront

Illusionslöst om krig

Wilhelm Agrells bok ”Morgondagens krig –Tekniken, politiken och människan” är spretig – drar åt olika håll. Särskilt inledningsvis är den också full av militärtekniska detaljresonemang av begränsat intresse. Men låt inte det avskräcka från läsning. Speciellt mot slutet av boken bränner det till med några jätteintressanta resonemang.

I min gröna ungdom trodde jag på den socialistiska freden. Som Agrell skriver ansåg många inom vänstern aningslöst att socialistiska krig var omöjliga. Eftersom det arbetande folket hade makten under socialismen, hade man ju ingen anledning att kriga mot sina proletära klassbröder i grannländerna. Denna illusion krossades brutalt när Kina, Vietnam och Kambodja drabbade samman i slutet av 70-talet.

Agrell gör nu upp med dagens illusion om den demokratiska freden. Han visar att det är en mycket skakig hypotes att hävda att demokratiska stater inte för krig – speciellt inte mot varandra. Denna föreställning har mer med tro och historiedeterminism att göra, än med fakta och vetenskap.

Många demokratier har tvärtom varit väldigt krigsbenägna (USA, Israel, Frankrike, Storbritannien etcetera). Och den historiskt kortvariga freden mellan de västeuropeiska demokratierna kan snarare bero på faktorer som välstånd, politisk stabilitet, säkerhetsallianser och kulturell gemenskap, än på demokratiskt styre i sig. Östeuropa har också visat att demokratisering kan utlösa krig.

En annan av den västliga liberalismens favoritteser som Agrell avrättar är grundideologin bakom EU. Att frihandel och ömsesidigt beroende stater emellan skulle vara fredsbevarande. Det kan tvärtom öka krigsrisken – speciellt om relationerna mellan staterna är ojämlika. Den hegemoniska globala marknadsekonomins instabilitet kan till och med tänkas utlösa morgondagens krig.

Vad fredsoptimisterna glömmer, menar Agrell, är de eviga, irrationella, medfödda, biologiska sidorna av människorna. De kollektiva psykologiska mobiliseringar som bland annat etniska konflikter kan utlösa. Bokens grundbudskap om kriget som ett fundamentalt mänskligt fenomen är därmed djupt pessimistiskt. Men kanske realistiskt.

Hans Norebrink

Läs mer: Google, Sven Lindqvist, Aff,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements